Optilene®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jedinečný monofilní chirurgický šicí materiál pro kardiovaskulární zákroky

Optilene® je nevstřebatelný monofilní chirurgický šicí materiál vyrobený z polypropylenu a polyetylenu, který je určen speciálně pro kardiovaskulární chirurgii.

Hlavními indikacemi jsou kardiovaskulární zákroky:

  • Anastomóza CABG.
  • Jiné srdeční a cévní anastomózy.
  • Zákroky na chlopních.

Výhody používání nového vlákna Optilene®:

  • Špičková konzistentní pevnost v tahu.
  • Vynikající hladkost povrchu, která zajišťuje přesné a řízené umístění uzlu a snadný průnik tkáněmi.
  • Radikálně zlepšená elasticita pro dobrou manipulaci a kontrolované protahování vlákna v mikrochirurgických velikostech.
  • Zvýšená ohebnost pro dobrou manipulaci a pevnost uzlů.
  • Zlepšená viditelnost vlákna díky novému složení barviva pro lepší vizuální komfort v operačním poli.
  • Vysoká odolnost vlákna proti kroucení, a to i u tvrdých tkání.
  • Nízký paměťový efekt díky obalu RacePack pro snadnou manipulaci.

Optilene® je zdravotnický prostředek. Jedná se o sterilní, monofilní nevstřebatelný chirurgický šicí materiál vyrobený z polypropylenu a polyetylénu. Stehy Optilene® jsou obarveny modře ftalokyaninem měďnatým (ftalokyaninato(2-)měď) pro lepší viditelnost. Optilene® splňuje veškeré požadavky Evropského lékárenství a Lékárenství Spojených států na sterilitu a nevstřebatelnost stehů. Indikace k použití: Optilene® je určeno k aproximaci a/nebo ligatuře měkké tkáně, když chirurgické zákroky vyžadují použití nevstřebatelného šicího materiálu. Stehy Optilene® jsou rovněž použitelné i v kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgických procedurách, kde mají slabé trombogenezní vlastnosti polypropylenu pozitivní vliv na léčbu poranění. Další indikace pro Optilene® včetně uzavření rány na kůži, mikrochirurgie a oftalmologie. PTFE tampony Premipatch® jsou určeny pro použití jako podložky mezi stehem a povrchem tkáně za účelem distribuce zatížení stehu na větší oblast tkáně. Jehla CV Pass je indikována pro kardiovaskulární chirurgii. Kontraindikace: Použití sešívacího materiálu je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí nebo alergií na jeho složky (polypropylen, polyetylén a ftalocyanin mědi ftalocyanin, nerezová ocel a silikon). Používání řezných jehel je kontraindikováno při šití parenchymatických orgánů nebo jiných křehkých tkání, pro které není řezná jehla indikována. Způsob účinku: Při použití Optilene® vyvolává steh mírný akutní zánět v tkáni následovaný zapouzdřením stehu žilnatou spojovací tkání. Stehy Optilene® lidské tělo nevstřebává a nejsou známa znatelná oslabení pevnosti v tahu po implantaci. Varovné upozornění: Optilene® a všechny jeho speciální balení se nesmí znovu sterilizovat. Otevřené a nepoužité či poškozené balení zlikvidujte. Nepoužívat znovu: Nebezpečí infekce pro pacienty a/nebo uživatele a snížení funkčnosti produktu z důvodu znovupoužití. Nebezpečí poranění, onemocnění či smrtí z důvodu kontaminace a/nebo nesprávné funkce produktu. Preventivní opatření: Optilene® má být používán kvalifikovaným personálem a chirurgy, kteří jsou seznámeni s chirurgickou technikou a charakteristikami zdravotnického prostředku. Při manipulaci s chirurgickými jehlami musí uživatelé postupovat opatrně, aby nedošlo k neočekávanému zranění jehlou. Kontaminovaná nebo infikovaná poranění by měla být léčena následným chirurgickým zákrokem. Optilene® je nutno používat pomocí standardních technik chirurgického šití a uzlování (ploché a čtvercové proužky), přitom je nutno brát na zřetel zkušenosti chirurga ohledně chirurgického zákroku. Je třeba věnovat péči tomu, aby byly uzly řádně umístěny a využilo se adekvátního zajištění uzlu. Doplňující šití může být vhodné za chirurgických poměrů. Pokud pracujete se šicím materiálem Optilene®, je nutno se vyhnout rozdrcení či slisování monofilu nástroji jako jsou kleště nebo držáky jehly. Postarejte se o to, abyste se vyhnuli poškození jehly, když používáte šicí materiál. Jehlu vždy držte v 1/3 až 1/2 vzdálenosti od připojovacího konce vlákna ke špičce jehly, nikdy nedržte za konec, kde je vlákno připojeno nebo za špičku jehly. Vyhýbejte se přebrušování jehly, může dojít k jejímu oslabení, odolnosti a následnému ohybu a zlomení. Použité jehly vyhoďte do nádob určených na ostré předměty. Pokud se jehla odpojí a spadne do těla pacienta a nelze ji získat zpět, existuje riziko embolie, reakce na cizí těleso, zapouzdření a potenciální potřeby dalšího testování. Nepříznivé účinky: Jako u ostatního šicího materiálu může vést dlouhodobý kontakt se slanými roztoky, například močí a žlučí litiáze. Následující vedlejší účinky mohou být spojovány s použitím tohoto produktu: přechodné lokální podráždění, přechodná zánětlivá reakce na cizí těleso, zvýšená bakteriální infekčnost, rozevření poranění, granulace, stehová píštěl, bolest, hmatný a/ nebo dráždící uzel, krvácení, nedokonalý kosmetický výsledek, rozestup operační rány na břiše, incizionální kýla. Skladování: Nejsou potřeba žádné speciální skladovací podmínky. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.