Spaceplus příslušenství 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Space Plus Accessories

Kabel pro propojení dokovacích stanic

  • Možné použít pro propojení dokovacích stanic Spaceplus Station
  • Pomocí propojovacího kabelu je možné propojit dva a nebo tři pilíře stanic Station Spaceplus 

Connection Lead 12 V

  • Napájecí zdroj pro připojení ve vozidlech
  • Napájení přístrojů Spaceplus ve vozidlech záchranné služby je realizováno pomocí kabelu connection Lead 12 V

Kabel pro přivolání obsluhy

  • Možné použít pro přístroje Spaceplus a pro dokovacích stanice Spaceplus Station

Napájecí kabel

  • Napájecí kabel pro přístroje Spaceplus a dokovací stanici Spaceplus Station

Spaceplus příslušenství je zdravotnický prostředek.