Plasmafit® Revision

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jamka kyčelní endoprotézy Plasmafit® Revision Structan®

Revize acetabula – řešení v rámci rodiny Plasmafit®.

Plasmafit® Revision je systém k řešení revizních operací acetabula. Je vhodné jej kombinovat se Structan® Augments.

 

Vlastnosti:

  • Dobrá osteointergrace díky trabekulární struktuře titanu.
  • Konstrukce jamky nabízí několik možností kotvení šroubů.
  • Dva kraniální podlouhlé otvory pro větší flexibilitu fixace šroubů.
  • Šestihranný spoj nabízí rotační stabilitu při implantaci jamky.
  • Dobrá rotační stabilita vložky v kovové jamce.

 

Kombinace:

  • Vitelene® vysoce zesíťované polyethylenové vložky s vitaminem E.
  • Šest variant vložek pro individuální řešení uložení.
  • Volné polohování vložky v rozsahu 360°.
  • Fixační šrouby ø 6,5 mm.
  • Kombinace se Structan® Augments.

 

Více informací o produktu naleznete na našich korporátních stránkách.

Plasmafit Revision® je zdravotnický prostředek. Jde o revizní kyčelní jamku tedy dílčí komponentu totální náhrady kyčelního kloubu. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie nebo k selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Indikace: selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Rovněž jako degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: nepoužívejte v následujících případech: akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Plasmafit Revision® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Plasmafit Revision®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kyčelního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.