Plasmafit® Revision

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jamka kyčelní endoprotézy Plasmafit® Revision Structan®

Revize acetabula – řešení v rámci rodiny Plasmafit®.

Plasmafit® Revision je systém k řešení revizních operací acetabula. Je vhodné jej kombinovat se Structan® Augments.

 

Vlastnosti:

  • Dobrá osteointergrace díky trabekulární struktuře titanu.
  • Konstrukce jamky nabízí několik možností kotvení šroubů.
  • Dva kraniální podlouhlé otvory pro větší flexibilitu fixace šroubů.
  • Šestihranný spoj nabízí rotační stabilitu při implantaci jamky.
  • Dobrá rotační stabilita vložky v kovové jamce.

 

Kombinace:

  • Vitelene® vysoce zesíťované polyethylenové vložky s vitaminem E.
  • Šest variant vložek pro individuální řešení uložení.
  • Volné polohování vložky v rozsahu 360°.
  • Fixační šrouby ø 6,5 mm.
  • Kombinace se Structan® Augments.

 

Více informací o produktu naleznete na našich korporátních stránkách.

Plasmafit® Revision je zdravotnický prostředek.