Plasmafit®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Acetabulární komponenta TEP kyčelního kloubu

Acetabulární systém Plasmafit® - necementovaná acetabulární jamka, která se vyznačuje vysokou primární stabilitu i v obtížných podmínkách.

Povrch Plasmapore® zajišťuje dobrou primární stabilitu a osteointergraci.

Vitelene® (vysoce zesíťovaný polyethylen s vitaminem E) široký výběr vložek z tohoto materiálu.

Navigační systém OrthoPilot Elite® pro optimální umístění implantátu.

 

Více informací o produktu naleznete na našich korporátních stránkách.

Plasmafit® je zdravotnický prostředek.