Pumpa Multiflow

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Univerzální pumpa pro sání / oplach

Přístroj Multiflow je víceindikační pumpa, která zajišťuje funkci oplachování a sání pro indikace laparoskopie, artroskopie, hysteroskopie a ureteroskopie.

Přístroj PG130/PG145/PG210 je víceindikační pumpa, která zajišťuje funkci proplachování pro tyto čtyři indikace: Laparoskopická, artroskopická, hysteroskopická a uretereoskopická. Modely PG145 a PG210 jsou vybaveny přídavným podtlakovým odsáváním. Indikace: Přístroj PG130/PG145/PG210 je možné používat jako proplachovací pumpu při minimálně invazivních laparoskopických zákrocích. Pomocí přídavného odsávání, které se dodává na objednávku, je možné odsávat vylučované tekutiny. Přídavné odsávání je možné používat v kombinaci s laserovými nebo vysokofrekvenčními chirurgickými přístroji k odsávání kouřových zplodin.  Kontraindikace: Přístroj nesmí být používán k podávání léků. Přístroj není určen k používání s plyny a ani k tomu není vhodný. Bezpečnostní pokyny: Snížíte-li nastavený požadovaný tlak nebo průtok, může roztažení dutiny povolit. Přístroj je nutné umístit tak, aby bylo možné neustále sledovat zobrazované hodnoty a jeho funkce a abyste měli neustále přístup k ovládacím prvkům přístroje. Pokud by se vzduch ze systému hadiček nebo z připojeného přístroje dostal do pacientky, hrozilo by riziko vzniku vzduchové embolie. Dávejte proto pozor, aby byla v nádobě vždy tekutina, jinak přístroj nasává vzduch. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.