SeQuent® Please NEO

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nová generace koronárního lékem krytého balónku k léčbě cévní stenózy

SeQuent® Please NEO je další generace lékem krytého balónku pro PTCA intervence. Díky firmou B.Braun vyvinuté technologii bezpolymérového potažení balónku paclitaxelem a iopromidem, SeQuent® Please NEO umožňuje cílenou aplikaci účinné látky. Klinicky ověřený, nabízí novou možnost intervence pro kardiology v jejich denní rutinní praxi pro různé typy lézí a různé skupiny pacientů.

Výhody

  • Zužující se kónický profil špičky, malý profil balónku a optimalizovaný tvar shaftu ke zlepšení flexibility, zavádění a posouvání katetru
  • Široké portfolio produktu (49 různých velikostí až do délky balónku 40 mm)
  • Prověřená technologie krytí (pomocí matrix složené z iopromidu a paclitaxelu)
  • Přesvědčivá klinická dokumentace (55 klinických studií, více než 25 000 pacientů sledováno v různých klinických indikacích)