Síťový kožní dermatom BA720R

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nástroj na meshování kožního štěpu

Kožní síťový dermatom BA720R se používá k řezání kožních transplantátů ve všeobecné, popáleninové a plastické chirurgii.

Síťový kožní dermatom BA720R je zdravotnický prostředek. Účelem je: kožní síťový dermatom BA720R se používá k řezání kožních transplantátů ve všeobecné, popáleninové a plastické chirurgii. Indikace: způsob a oblast použití závisí na zvoleném nástroji. Kontraindikace: výrobek není dovoleno používat na centrálním nervovém systému, příp. centrálním oběhovém systému. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití. Rizika: nebezpečí poranění a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím, nebezpečí úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.