Spaceplus Perfusor®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Lineární dávkovač - pokročilý, nadčasový, digitalizovaný

Spaceplus Perfusor® nabízí nejnovější technologii pro vysoce přesnou aplikaci intravenózní, epidurální, parenterální a enterální infuze.

 

Pokročilost:

  • Účinná ochrana proti samovolnému toku léčiva pomocí unikátní brzdy pístu stříkačky
  • Přizpůsobitelné uživatelské naváděcí rozhraní - větší komfort na základě testování zvyklostí obsluhy
  • Ochrana proti vlhkosti IP 44: Nejlepší v třídě ochrany proti stříkající vodě ve všech směrech

Nadčasovost:

  • Velký barevný dotykový displej: vysoké rozlišení, které zaručuje čitelnost displeje ze všech úhlů pro bezpečný provoz. Možnost ovládání dotykem i ve vlhkých gumových rukavicích
  • Přístroj lze použít samostatně, disponuje integrovanou WiFi, držákem a napájením. Přístroje jsou kompatibilní s dokovací stanicí Spaceplus Station
  • Vzdálené aktualizace / upgrade softwaru a knihoven léčiv v místě poskytování infuzní terapie bez ovlivnění klinické terapie

Digitalizace:

  • Kybernetická bezpečnost: šifrování dat mezi koncovými body splňuje nejvyšší požadavky
  • Datová komunikace systémem EMR / PDMS přes rozhraní HL7, Ethernet a WiFi
  • Připojení samostatného přístroje přes WiFi, konektivita u lůžka více přístrojů v dokovací stanici je realizována prostřednictvím Spaceplus Datamodu
  • Drug Library Manager vytváří individuální knihovny léčiv pro jednotlivá oddělení, profily pacientů s barevnými kódy jednotlivých léků a limity dávkování.

Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.