Spaceplus Station

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dokovací systém Spaceplus

  • Snadné připojení až 6 stanic, které lze rozšířit na pracovní stanici až pro 24 přístrojů bez nutnosti použití speciálních nástrojů
  • Systém je složený z minimálně jedné dokovací stanice Spaceplus Station a jednoho víka
  • Spaceplus Cover.
  • Víko dokovací Cover Spaceplus zajišťuje centrální akustické a vizuální alarmy systému, což umožňuje rychlou lokalizaci alarmů na oddělení.
  • Dokovací stanice Spaceplus je určena pro stacionární provoz a též umožňuje transport systému v rámci zdravotnického zařízení.
  • Dokovací stanici Spaceplus lze upevnit na vodorovnou lištu nebo svislou montážní infrastrukturu
  • Inovativní design usnadňuje běžné úkoly, jako je každodenní čištění a dezinfekce.
  • Snadný transport systému prostřednictvím madla
  • Systém přivolání obsluhy nebo propojovací kabel jednotlivých stanic může být jednoduše připojen k víku dokovací stanice Spaceplus Cover.

Spaceplus Station je zdravotnický prostředek.