Spaceplus Station

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dokovací systém Spaceplus

  • Snadné připojení až 6 stanic, které lze rozšířit na pracovní stanici až pro 24 přístrojů bez nutnosti použití speciálních nástrojů
  • Systém je složený z minimálně jedné dokovací stanice Spaceplus Station a jednoho víka
  • Spaceplus Cover.
  • Víko dokovací Cover Spaceplus zajišťuje centrální akustické a vizuální alarmy systému, což umožňuje rychlou lokalizaci alarmů na oddělení.
  • Dokovací stanice Spaceplus je určena pro stacionární provoz a též umožňuje transport systému v rámci zdravotnického zařízení.
  • Dokovací stanici Spaceplus lze upevnit na vodorovnou lištu nebo svislou montážní infrastrukturu
  • Inovativní design usnadňuje běžné úkoly, jako je každodenní čištění a dezinfekce.
  • Snadný transport systému prostřednictvím madla
  • Systém přivolání obsluhy nebo propojovací kabel jednotlivých stanic může být jednoduše připojen k víku dokovací stanice Spaceplus Cover.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro­středí uvedeným v technických údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionár­ním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněné zdravotnické prostředky smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání těchto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnických prostředků z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.