SELC Bendos

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Endoskopický lineární stapler s nožem (katr) a jednorázová jednotka se zásobníkem. Druhá generace endolineárních katrů.

Endoskopický lineární stapler Bendos™ je zdravotnický prostředek indikován v břišní, gynekologické, pediatrické a hrudní chirurgii při resekci, transekci a při vytvoření anastomózy.

 

Výhody: 

  • Několik možností nabíjení s vyměnitelnými cartridgemi (kartridžemi)  s různými výškami svorek.
  • Modulární systém 3 komponentů.
  • Šetření ekologie.

 

Indikace: 

  • Obecná chirurgie
  • Urologie
  • Hrudní chirurgie

Endoskopický lineární stapler Bendos™ a SULU (jednorázová nabíjecí jednotka) jsou zdravotnické prostředky a uplatní se v břišní, gynekologické, pediatrické a hrudní chirurgii při resekci, transekci a vytvoření anastomózy. Preventivní opatření: Předoperační radioterapie může mít vliv na dynamiku tkáně. Může způsobit, že tloušťka tkáně přesáhne indikovaný rozsah pro zvolenou velikost svorek. Veškeré léčbě před chirurgickým zákrokem je třeba věnovat náležitou pozornost a zvolit si odpovídající velikost svorek. Před aplikací endoskopického lineárního stapleru Bendos™ a jednotky SULU vždy zkontrolujte tloušťku tkáně a vyberte odpovídající velikost stapleru. Při výběru jednotky SULU o příslušné výšce svorky vždy zvažujte kombinovanou tloušťku tkáně a veškerý materiál výztuže řady svorek. Po aplikaci svorek je třeba vždy zkontrolovat linii svorek na hemostázi. Mírné krvácení lze zvládnout elektrokauterizací, ručním sešitím nebo jinými odpovídajícími technikami. Umístění tkáně do blízkosti zarážek tkáně (na jednotce SULU) může způsobit nesprávnou funkci přístroje. Tkáň, která přesahuje značku řezu, nebude transekována. Pokud se přístroj používá vícekrát při jediném chirurgickém zákroku, zajistěte, aby byla vyjmuta prázdná jednotka SULU nebo zásobník a aby byly nasazeny nové. Bezpečnostní zámek zajistí, aby nedošlo k druhé aktivaci při prázdném SULU. Nepokoušejte se obejít bezpečnostní zámek. Při polohování přístroje v místě aplikace se ujistěte, že se do čelistí přístroje nedostala žádná překážka, jako jsou například svorky. Aktivace přístroje na překážce může vést k neúplnému prořezání, případně nesprávné poloze svorky. Endoskopické zákroky mohou provádět pouze lékaři, kteří absolvovali odpovídající výcvik v endoskopických chirurgických technikách. Před provedením endoskopických zákroků si prostudujte příslušnou lékařskou literaturu týkající se postupů, komplikací a rizik. Jednotka SULU se může otevřít v tělní dutině jen v případě, že je kovadlinka zcela viditelná. Je nezbytné důkladné chápání principů laserových a elektrochirurgických výkonů, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a popáleninám jak u pacienta, tak u operatéra, a k poškození přístroje. Endoskopický lineární stapler Bendos™ a jednotka SULU se dodávají STERILNÍ a jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Po použití přístroj zlikvidujte a znovu ho nesterilizujte. Kontraindikace: Přístroj nepoužívejte na zanícené tkáně, mukózní edémy ani nádorové tkáně. Přístroj nepoužívejte, pokud je podezření na rakovinu na řezaném konci tkáně. Přístroj nepoužívejte na tkáně, jako jsou játra nebo slezina, pokud by došlo při uzavření přístroje k poškození tkáně.  Nežádoucí účinky nebo komplikace: Žádné nežádoucí reakce ani komplikace se u tohoto produktu v rámci biologických testů neprojevily. Nesprávné použití tohoto produktu při šití může vést k závažným krvácivým komplikacím v místě anastomózy. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd. se sídlem na adrese 278 Dongping Street, Suzhou Industrial Park, 215123, Suzhou, Lidová republika Čína. 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.