Světelný zdroj LED

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zdroj světla

Světelný zdroj LED pro miniinvazivní výkony.

Světelný zdroj je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je použití v endoskopii v humánním lékařství. Slouží k propojení se světlovodem, endoskopem, kamerou a monitorem k osvětlení vnitřku lidského těla. Indikace: pro samotný světelný zdroj OP950 nelze odděleně od endoskopického systému odvodit žádnou medicínskou indikaci. Indikace pro endoskopický zákrok závisí na onemocněních pacientů a individuálním zvážení poměru prospěchu a rizika pro ošetřovaného pacienta. Kontraindikace: pro samotný světelný zdroj OP950 nelze odděleně od endoskopického systému vyvozovat žádné medicínské kontraindikace. V závislosti na účelu použití uživatelské součásti mohou existovat kontraindikace ve všeobecném stavu nebo specifickém obrazu choroby pacienta. Bezpečnostní pokyny: produkt připojujte pouze k napájecí síti s ochranným vodičem. Nedotýkejte se současně pacienta a pláště nebo dotykových kontaktů elektrických přístrojů. Nedotýkejte se současně pacienta a nemedicínských elektrických přístrojů. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.