Targon® PH+

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nitrodřeňový hřebovací systém pro proximální Humerus a diafýzu Humeru

Hřeb v proximální části zastabilizuje zreponované fragmenty pomocí šroubů o průměru 4,5 mm se závitem v hlavě nebo o průměru 3,5mm s přesně definovaným směrem zavedení aby došlo k fixaci všech fragmentů. Tyto šrouby získají svou stabilitu díky prošroubování skrz PEEK vložku v hřebu. V distální části hřebu jsou k fixaci použity šrouby o průměru 3,5mm. Díky všem zmíněným prvkům získává repozice potřebnou stabilitu jako základ hojení i v případě mnohaúlomkových zlomenin s luxací hlavice.

Targon PH+ je indikovaný pro:

až 4 úlomkové zlomeniny hlavice humeru.

Targon PH+ Long je indikovaný pro:

kombinované zlomeniny hlavice a těla Humeru.

Targon® PH+ je zdravotnický prostředek.