TSPACE® 3D

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém transforaminální meziobratlové fúze

Aditivní výrobní proces – technologie ukládání materiálu pro vrstvách

Aditivní výrobní proces (3D tisk) znamená, že popisuje výrobní proces, při kterém lze pomocí laseru a vrstvením práškového materiálu vytvořit trojrozměrný geometrický tvar.

Kromě mnoha dalších oblastí roste význam tohoto výrobního postupu také v oblasti výroby implantátů. Pouze 3D tisk umožňuje výrobu AESCULAP® Structan® - porézní, homogenní trámčité struktury, která podporuje růst a stavbu kostí.

Modul pružnosti implantátu Structan® podobný kosti a vysoká pevnost v tlaku také přispívají ke zlepšení růstu kostní tkáně. 3D implantáty AESCULAP® jsou navrženy tak, aby byly dostatečně stabilní, aby odolaly působícím silám, ale nebyly příliš tuhé, a aby se zabránilo zaboření implantátu do obratlového těla.

Intraoperační a pooperační zobrazování navíc těží ze speciální mřížkové struktury implantátů AESCULAP® 3D. Na jedné straně lze implantáty snadno rozpoznat intraoperačně na rentgenovém snímku, ale zároveň nebrání výhledu na tvorbu okolní kosti při následných kontrolních kontrolách.

Zkombinovali jsme naše dlouholeté zkušenosti v oblasti navrhování a výroby spinálních implantátů a nejnovější technologie a výsledkem jsou AESCULAP® 3D meziobratlové klece.

Výhody:

  • Biomechanická stabilita a jednoduchá implantace, která je šetrná k měkkým tkáním díky pevnému tvaru implantátu bez ostrých hran [1].
  • Primární a sekundární stabilita díky struktuře vzájemně propojených pórů, která podporuje kostní integraci [2].
  • Anatomická konstrukce implantátu zajišťuje dobrou kontaktní plochu mezi implantátem a obratlem a zároveň umožňuje naplnění kostním štěpem pro lepší prorůstání kosti přes střed implantátu.
  • Pevný tvar bez ostrých okrajů pro biomechanickou stabilitu a plynulé zavedení do meziobratlového prostoru s minimalizací rizika poškození okolních měkkých tkání.
  • Zploštělý hrot usnadňuje zavedení do meziobratlového prostoru.
  • Kloubový konektor umožňuje pevné spojení mezi implantátem a zavaděčem až do usazení do konečné polohy implantátu, což umožňuje kontrolované zavedení [1].
  • Dobrá viditelnost na rentgenu a CT [1, 3].

Indikace:

  • Stabilizace bederní a hrudní páteře transforaminálním přístupem, mono i multisegmentálním.
  • TSPACE® 3D lze implantovat otevřeným nebo minimálně invazivním transforaminálním přístupem.
  • TSPACE® 3D musí být vždy použit ve spojení s vnitřním fixátorem, například AESCULAP® Ennovate®.

TSPACE® 3D je zdravotnický prostředek.

1. Test použitelnosti, ověření použitelnosti 3D klecí AESCULAP® TSPACE®, Tubingen, 2019. Použitelnost klecí AESCULAP® 3D TSPACE® 3D byla testována v dubnu 2019 na kadaverech šesti nezávislými testovacími osobami jako určenými uživateli (chirurgové specializovaní na chirurgii páteře nebo srovnatelné obory). Byly testovány mimo jiné parametry jako viditelnost implantátu pod kontrolou rentgenového záření, mechanická stabilita spojení implantát / nástroj a hodnocení povrchu implantátu z hlediska rizika poranění tkáně. Kritéria přijetí byla splněna pro všechny výše uvedené parametry. Všichni uživatelé testu potvrdili absenci kritických funkcí, které je třeba před klinickým použitím zlepšit. 

2. Studie in vivo porézních kovových mřížkových struktur, Ulm, 2019. Biokompatibilita, osteointegrace a biomechanické vlastnosti porézních implantátů Ti6Al4V vyrobených společností SLM byly testovány za podmínek mechanického zatížení ve studii ovčího modelu sponzorované společností Aesculap AG. Po implantaci byly vzorky hodnoceny histologicky a biomechanicky. Porézní implantáty Ti6Al4V vykazovaly velmi dobrou biokompatibilitu, pevnost rozhraní kostního implantátu a osteointegraci. Šest měsíců po implantaci bylo hlášeno kostní vrůstání do porézních implantátů Ti6Al4V. Zánětlivé reakce, které mohou ovlivnit tvorbu kostí, nebyly pozorovány.

3. Rehnitz, Christoph, PD Dr. med. Vyhodnocení radiologického obrazu meziobratlových fúzních implantátů AESCULAP®, Heidelberg, 2019. CT a rentgenová vizualizace různých meziobratlových fúzních klecí AESCULAP® (plné titanové, porézní klece Ti6Al4V a PLASMAPORE XP®) byla testována na kadaverech. Radiolog vyhodnotil viditelnost implantátu a přítomnost artefaktů, které mohou omezit vizualizaci sousedních tkání. Vizualizace a posouzení polohy implantátu bylo dosaženo u rentgenového a CT vyšetření u všech testovaných klecí. Drobné artefakty byly viditelné při CT rekonstrukcích v okolí porézních Ti6Al4V a plných titanových implantátů. Porézní implantáty Ti6Al4V vykazovaly v CT o něco méně artefaktů ve srovnání s plně titanovými implantáty. Pozorované drobné artefakty neomezovaly hodnocení okolních anatomických struktur.