TST36-S180 – cirkulární stapler pro léčbu prolapsu rekta

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Stapler pro léčbu výběrem tkáně 

  • Jednorázový stapler pro vnitřní použití.
  • Určený pro léčbu prolapsu rekta, přičemž jeho využití poskytuje kompletní nebo selektivní resekci hemoroidální tkáně a následné sešití, a to použitím speciálního příslušenství. 
  • Hlavní využití je v oblasti chirurgie. 
  • Přínosem je kompletní odstranění prolapsu, eliminace krvácení, čímž přispívá ke snížení vzniku komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

Stapler pro léčbu výběrem tkáně, zkráceně TST36, je zdravotnický prostředek určený k použití při léčbě onemocnění stěny konečníku provedením selektivní resekce a anastomózy na rektální sliznici a svalové vrstvě. Tento stapler mohou používat pouze kvalifikovaní chirurgové. Podmíněná bezpečnost pro MR: Neklinické testy prokázaly, že implantabilní svorka vyrobená z titanové slitiny ve stapleru Touchstone je podmíněně bezpečná pro zobrazování pomocí MR (MR Conditional). Lze ji bezpečně skenovat za následujících podmínek: Statické magnetické pole o síle 3 Tesla. Prostorový gradient magnetického pole 720 Gauss/cm. Maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR) 2,7 W/kg na 15 minut skenování. Zahřátí související s MRI: V neklinickém testování došlo u implantabilní svorky z Touchstone stapleru vyrobené ze slitiny titanu ke zvýšení teploty o méně než 2 °C při maximální celotělové průměrné specifické míře absorpce (SAR) 2,7 W/kg, dle kalorimetrie 15 minut MR snímání pomocí (3-Tesla/128-MHz, Excite, Software HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR. Kontraindikace: Vážný mukózní edém. Nevhodné pro pacienty s tloušťkou sliznice menší jak 0,75 mm nebo větší jak 1,5 mm. Nežádoucí účinky nebo komplikace: Žádné nežádoucí reakce ani komplikace se u tohoto produktu v rámci biologických testů neprojevily. Nesprávné použití stapleru lékařem může vést k závažným komplikacím striktury a píštěle a krvácení v místě anastomózy. Po operaci se může objevit bolest z důvodu těsné blízkosti anastomózy u linea dentata a/nebo psychologické reakce pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd., se sídlem: 21A Science Plaza International Science Park, No. 1355 Jinjihu Avenue, 215021 Suzhou, Čína.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.