TST36-S180 – cirkulární stapler pro léčbu prolapsu rekta

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Stapler pro léčbu výběrem tkáně 

  • Jednorázový stapler pro vnitřní použití.
  • Určený pro léčbu prolapsu rekta, přičemž jeho využití poskytuje kompletní nebo selektivní resekci hemoroidální tkáně a následné sešití, a to použitím speciálního příslušenství. 
  • Hlavní využití je v oblasti chirurgie. 
  • Přínosem je kompletní odstranění prolapsu, eliminace krvácení, čímž přispívá ke snížení vzniku komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

TST36-S180 – cirkulární stapler pro léčbu prolapsu rekta je zdravotnický prostředek.