Vasco® Nitril Soft white

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vyšetřovací a ochranné rukavice, nesterilní

  • Nepudrované
  • Bez latexu

Vasco® Nitril Soft white, nitrilové vyšetřovací a ochranné rukavice k jednorázovému použití. Zdravotnický prostředek. Nesterilní. Obouruké. Délka podle EN 455 - vhodná pro určené použití s minimálním rizikem v oblasti zápěstí. Nepudrované. Bez přírodního latexu. Obsahují dithiocarbamat, nepoužívat v případě přecitlivělosti. Chraňte před ozonem. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou poškozeny, poškozené rukavice nepoužívejte. Likvidujte v souladu s platnými lokálními předpisy. Výrobcem zdravotnického prostředku je společnost Hartalega NGC Sdn. Bhd. Se sídlem no 1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 43900 Sepang, Selangor, Malajsie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.