VascuGraft® NEO

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Standardní cévní protézy z ePTFE

Cévní protéza vyrobená z expandovaného polytetraflouretylenu (ePTFE). Jednovrstevné tělo protézy je obaleno tenkou vrstvou ePTFE.

Protéza se vyrábí ve dvou provedeních:

 • se standardní stěnou (standard wall, SW).
 • se ztenčenou stěnou (thin wall, TW).


Vlastnosti:

 • Unikátní konstrukce stěny protézy VascuGraft® s přesně vymezenými vlákny různé délky a nízkou trombogenicitou.
 • Vrstva ePTFE zvyšuje odolnost protézy proti vytržení stehů (suture retention) a roztržení (burst strength).
 • Zřetelná vodicí linka ukazuje průměr a sílu stěny protézy.
 • Spirální opora zvyšuje odolnost protézy proti překroucení, zalomení a stlačení.
 • Vynikající manipulační vlastnosti, výborně se šije.
 • Jednoduché a snadné odstranění spirální opory.

Indikace:

 • Rekonstrukce periferních tepen.
 • Mimoanatomické výkony.
 • Implantace dialyzačních zkratů (dialysis shunt).

VascuGraft® NEO je zdravotnický prostředek.