VENTIL DUALSWITCH

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Speciální ventil navržený pro pacienty s větším množstvím nádorových buněk, tkáňovými nečistotami či krevními buňkami v likvoru

Vysoké množství bílkovin nebo nádorových buněk v mozkomíšním moku může vést k ucpání ventilu. Na tuto problematiku byl brán zvláštní ohled při vývoji ventilu MIETHKE DualSwitch® , jehož speciálně navržený tvar poskytuje díky velkému povrchu dostatečný kontakt s likvorem, čímž je zajištěna dobrá funkčnost ventilu i v případě znečištění mozkomíšního moku.

Klinické studie dokládají také úspěchy v léčbě nemocných s tzv. normotenzním hydrocefalem (NPH).

Ventil MIETHKE DualSwitch® je zhotoven z titanu, materiálu, který zaručuje maximální přesnost, spolehlivost a biokompatibilitu.

Ventil MIETHKE DualSwitch® je dostupný jednotlivě či jako shunt systém s dalšími komponenty.

Výhody:

  • Automatické přepnutí otevíracího tlaku
  • Velký styčný povrch s mozkomíšním mokem
  • Použitelný i v případě znečištění likvoru

Indikace:

  • Léčba hydrocefalu

Pro další informace prosíme kontaktujte Vašeho zástupce firmy Aesculap nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info.

VENTIL DUALSWITCH je zdravotnický prostředek.