Contiplex® S Ultra 360

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set pro kontinuální periferní nervové blokády

  • Seříznutí hrotu jehly s úhlem 20° s hrotovou elektrodou.
  • Systém zavádění katétru přes jehlu.
  • Vysoce kvalitní potah jehly umožňuje hladký průnik přes tkáň.
  • Vyražené značky tvaru „X“ (podobně jako u Stimuplex® Ultra 360) zlepšují viditelnost jehly na ultrazvuku.
  • Katétr Contiplex® Ultra viditelný pod ultrazvukem.
  • Adaptér s bočním portem umožňujícím simultánní injekci/aspiraci a zavádění katétru.

Sety pro kontinuální periferní nervové blokády umožňují potlačit bolest během chirurgického výkonu a po něm, a dosáhnout tak co možná nejlepšího zotavení pacienta. 

Kompletně vybavené sety umožňují napojení i na neurostimulátor a použít tak dvojitou kontrolu polohy jehly (Dual guidance), pomocí ultrazvuku i neurostimulátoru.

Contiplex® S Ultra 360 je zdravotnický prostředek.