Dialog iQ

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nový pohled na dialyzační péči

Vysoká úroveň bezpečnosti
Sledování více parametrů v průběhu terapie

Dialog iQ nabízí řadu inovativních funkcí, které zajišťují detailní monitoring zdravotního stavu pacienta v průběhu celého dialyzačního ošetření. Zdravotnickému personálu tak poskytuje pocit bezpečí a pacientovi vyšší komfort. Navíc zjednodušuje proces nastavení dialyzační léčby.

Individualizace léčby
Kvalitnější informace vedou k lepším výsledkům

Dialog iQ pracuje s řadou různých informačních zdrojů a na základě vyhodnocení vložených informací reaguje na individuální potřeby pacienta. Po prvním ošetření si přístroj pacienta zapamatuje a na základě vložených informací následně automaticky nastavuje individualizované parametry léčby.

Uživatelský komfort
Jednodušší práce s přístrojem a více času na pacienty

V případě Dialogu iQ uživatelský komfort neznamená pouze snadnou manipulaci s dílčími komponenty přístroje, ale představuje zcela novou uživatelskou zkušenost s celým dialyzačním systémem. Veškerá zlepšení vycházejí z intenzivního dialogu se zdravotníky a byla vyvinuta na základě hodnocení uživatelů.

Dialog iQ je zdravotnický prostředek.