EC/IC Bypass Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem

Speciální přístroje pro extrakraniální / intrakraniální bypassy.

  • Kulatá konstrukce, bezpečné uchopení, snadné otáčení.
  • Speciální jehly, které jsou v těchto anatomických podmínkách zvlášť důležité.
  • Různé délky (krátké, střední, dlouhé).
  • Estetický černobílý povrch Noir® účinně zabraňuje rušivému odrazu světla.
  • Nůžky pro velmi jemné filigránové řezy.
  • Mikro pinzeta pro uchopení tkáně.
  • Držák jehly pro uchopení jemných jehel a materiálu.
  • AVM klipové kleště pro zavedení AVM klipy.

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem jsou zdravotnickým prostředkem. Nástroje se používají univerzálně ve všech oborech chirurgie. Oblast použití: Vícedílný nástroj, který má mimo nasazeného uzávěru přímo přístupné a viditelné povrchy: S nasazeným šroubovacím nebo nýtovým uzávěrem; s pružinou branže nebo bez ní; se šroubovacím blokováním nebo bez něj. Indikace: Nástroje se používají univerzálně ve všech oborech chirurgie. Relativní kontraindikace: Následující podmínky, individuálně nebo v kombinaci, mohou vést k delšímu hojení, resp. k ohrožení výsledku operace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Uživatel nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Předpokladem pro úspěšné používání tohoto výrobku je patřičné klinické vzdělání i teoretické a praktické zvládnutí potřebných operačních technik, včetně používání tohoto výrobku. Uživatel je povinen vyzvednout si informace u výrobce, pokud existuje nejasná předoperační situace ohledně použití výrobku. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.