Lacrosse NSE ALPHA dilatační koronární katétr

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Skórovací balónkový katétr pro náročné léze

Je určen pro přesnou dilataci v širokém spektru typů lézí:

  • Léze bifurkací.
  • ISR léze.
  • Dilatace malých cév.
  • Dilatace vysoce kalcifikovaných lézí.
  • Ošetření ostiálních lézí.
  • Příprava komplikovaných lézí před dalším výkonem/ošetřením.

Má tři skórovací prvky pro řízené ošetření cévní stěny a je zaměřen na snížení skluzu během inflace katétru.

Lacrosse NSE ALPHA dilatační koronární katétr je zdravotnický prostředek.