Uro-Tainer® Polihexanide 0,02%
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Proplachový systém pro močové katétry

  • Udržovací roztok pro dlouhodobě zavedené uretrální a suprapubické katétry.
  • Používá se na běžnou dekolonizaci katétru (odstranění bakterií).
  • Pravidelné preventivní proplachování umožňuje předejít tvorbě infekčního biofilmu.
  • Složení: polyhexametylen biguanid (polyhexanid, PHMB) 0,02 g; Sorbitol 5,0 g; ve vodě pro injekce.

Udržovací roztok pro dlouhodobě zavedené uretrální a suprapubické katétry. Zdravotnický prostředek. Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% se používá na běžnou dekolonizaci katétru (odstranění bakterií). Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% je jednorázový systém připravený k použití. Skládá se ze sáčku neobsahujícího PVC, který obsahuje 100 ml sterilního roztoku, ohebné hadičky se svorkou a sterilní univerzální spojky chráněné plastovou krytkou s těsněním zajištěným proti nežádoucí manipulaci. Systém je zabalen v ochranné plastové obálce. Polyhexanid může způsobit alergické reakce, jako je kopřivka (urticaria) a vyrážka (exanthema). Ve vzácných případech (méně než 1 z 10 000) byl uváděn anafylaktický šok. Kontraindikace: Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% nepoužívejte v případě přecitlivělosti (alergie) na polyhexanid, chlorhexidin nebo interní substanci roztoku pro přenos účinné látky, v případě cystitidy nebo jiných urogenitálních onemocnění, které mohou být provázeny hematurií. Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% by neměl být používán několik dní po operaci močového měchýře nebo močového traktu. Vyvarujte se kontaktu s otevřenými ranami, vnitřním a středním uchem, centrálním nervovým systémem, očima, hyalinní chrupavkou a mozkovými plenami. Produkt je zamýšlen jako proplachovací roztok a nikdy nesmí být podáván nitrožilně. Při zákroku u pacientů s poraněním míchy postupujte mimořádně opatrně, neboť hrozí riziko autonomní dysreflexie. Roztok není vehikulem pro žádné přísady. Nesmí se používat k rozpouštění žádných léčiv. Tento systém je určen k jednorázovému použití. Po otevření neodkladně spotřebujte a zlikvidujte vhodným způsobem. Z důvodu nedostatku relevantních zkoušek a dlouhodobých klinických zkušeností u těhotných žen, kojících žen, novorozenců a kojenců by tento produkt měl u těchto pacientů být používán pouze po důkladné lékařské konzultaci. Nepoužívejte pro injekce. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.