Omnican® FINE

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázové jehly pro podkožní aplikace do injekčních per

  • Nová generace jehel Omnican® fine pro injekční pera.
  • Tříosý výbrus hrotu a silikonový potah pro bezbolestný vpich.
  • Extra tenká stěna jehly urychluje a optimalizuje průtok při podávání inzulinu.
  • Jednotlivě sterilně balené jehly s ochranným krytem.

Omnican® FINE jsou zdravotnické prostředky, výměnné jehly pro injekční pera určená k podkožnímu podávání léčiv. Tříosý výbrus hrotu a silikonový potah pro bezbolestný vpich. Extra tenká stěna jehly urychluje a optimalizuje průtok při podávání léčiva. Jednotlivě sterilně balené jehly s ochranným krytem. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.