Viant®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Multivitaminový přípravek pro parenterální aplikaci

  • Obsahuje 13 vitaminů
  • Spektrum a obsah vitaminů odpovídá 100% doporučení
    ESPEN 1, 2, 3
  • Obsahuje vitamin K1
  • All-in-one. Hydrofilní i lipofilní vitaminy v jedné skleničce
  • Aplikovatelný se směsmi parenterální výživy (dvoukomorový vak, tříkomorový vak, Lipidy)
  • Může být použit jako dlouhodobá nebo krátkodobá infuze v infuzních roztocích viz SPC

Další informace

Všeobecná literatura:
1. Braga M, Ljungqvist O, Soeters P, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Clinical Nutrition. 2009;28:378 386.
2. Food and Drug Administration (FDA). Parenteral multivitamin products; drugs for human use; drug efficacy study implementation; amendment. Federal Register. 2000;65:21200–1
3. Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. Position Paper: Recommendations for Changes in Commercially Available Parenteral Multivitamin and Multi-Trace Element Products. Nutrition in Clinical Practice. 2012;27(4):440-91.