Viant®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Multivitaminový přípravek pro parenterální aplikaci

  • Obsahuje 13 vitaminů.
  • Spektrum a obsah vitaminů odpovídá 100% doporučení
    ESPEN 1, 2, 3.
  • Obsahuje vitamin K1.
  • All-in-one. Hydrofilní i lipofilní vitaminy v jedné skleničce.
  • Aplikovatelný se směsmi parenterální výživy (dvoukomorový vak, tříkomorový vak, lipidy).
  • Může být použit jako dlouhodobá nebo krátkodobá infuze v infuzních roztocích viz SPC.

 

Všeobecná literatura:
1. Braga M, Ljungqvist O, Soeters P, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Clinical Nutrition. 2009;28:378 386.
2. Food and Drug Administration (FDA). Parenteral multivitamin products; drugs for human use; drug efficacy study implementation; amendment. Federal Register. 2000;65:21200–1
3. Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. Position Paper: Recommendations for Changes in Commercially Available Parenteral Multivitamin and Multi-Trace Element Products. Nutrition in Clinical Practice. 2012;27(4):440-91.