Viant®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kompletní multivitaminový přípravek pro parenterální aplikaci, obsahuje 13 vitamínů rozpustných ve vodě a v tucích

Terapeutické indikace - parenterální substituce vitamínů, rozpustných ve vodě i tucích, v případech, kdy podávání perorální nebo enterální výživy není možné, není dostačující nebo je kontraindikováno. Vitamíny jsou nepostradatelnou složkou výživy, slouží k uchování integrity organismu a zajištění tělesných funkcí.

Viant® je léčivý přípravek.

Všeobecná literatura:
1. Braga M, Ljungqvist O, Soeters P, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Clinical Nutrition. 2009;28:378 386.
2. Food and Drug Administration (FDA). Parenteral multivitamin products; drugs for human use; drug efficacy study implementation; amendment. Federal Register. 2000;65:21200–1
3. Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. Position Paper: Recommendations for Changes in Commercially Available Parenteral Multivitamin and Multi-Trace Element Products. Nutrition in Clinical Practice. 2012;27(4):440-91.