Udržitelnost v B. Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Náš závazek společenské odpovědnosti

Jako součást občanské společnosti a globálně působící rodinná firma koncern B. Braun podporuje vzdělávání, rozvoj regionů a v tomto smyslu nabízí nové perspektivy jak současné generaci, tak generacím budoucím.

Společenská odpovědnost patří k důležitým zásadám, kterými se Skupina B. Braun CZ/SK řídí také lokálně a ve svém podnikání se věnuje všem třem jejím klíčovým oblastem. Z hospodářského hlediska plně respektuje zásady etického podnikání, jakými jsou především transparentnost a striktní odmítání korupce, a dlouhodobě buduje vztahy se svými obchodními partnery i zákazníky. Podílí se také na řadě sociálních projektů a klase důraz na ekologický aspekt svého podnikání.