Vnitřní oznamovací systém

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Vnitřní oznamovací systém společnosti B. Braun Medical s.r.o. a B. Braun Avitum s.r.o. je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Mgr. Milan Filípek, manažer Právní sekce, e-mail: compliance.cz@bbraun.com, telefon: +420 271 091 236

Oznámení je možné podat následujícím způsobem:

a)        písemně e-mailem na e-mailovou adresu compliance.cz@bbraun.com

b)       písemně poštou na adresu:

B. Braun Medical s.r.o.
Mgr. Milan Filípek, manažer právní sekce, příslušná osoba
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

nebo

B. Braun Avitum s.r.o.
Mgr. Milan Filípek, manažer právní sekce, příslušná osoba
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“

c)        prostřednictvím aplikace MS Teams Příslušné osobě

d)       ústně – osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě. Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky (na tel. č. + 420 271 091 236) nebo emailem  (na adrese: compliance.cz@bbraun.com). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Společnosti B. Braun Avitum s.r.o. a B. Braun Medical s.r.o. v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodem 3 zákona o ochraně oznamovatelů vylučují příjímání oznámení od osoby, která pro společnosti nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a, b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Skupiny B. Braun CZ/SK s pravidly pro zpracování osobních údajů společnosti, které jsou k dispozici zde: https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi.html