Podcast Medicína

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Podcast Medicína

Přinášíme rozhovory s osobnostmi napříč zdravotnickými obory. Zveme si lékaře, sestry, pacienty i manažery působící ve zdravotnictví. Ptáme se jich na aktuální dění, ale i na běžné situace, které ostatním mohou pomoci.

Tipy a komentáře vítáme na lucie.kocourkova@bbraun.com

29 - Martina Dědičová

29. díl

 • Cvičení podle kalendáře

  Všichni víme, že bychom měli cvičit, protahovat se a ideálně využít každou volnou chvíli k pohybu či třeba dechové relaxaci. Děláme to? Někdo více, někdo méně. A víte, jaká je nejčastější výmluva těch, co méně? No ano, nemám čas… Proto jsme vytvořili Fitness kalendář 2022, který má především zdravotníkům každý den připomínat, aby mysleli také na sebe a na svá záda. A že o času to opravdu není, ze začátku stačí pár minut denně, pak už si tělo samo řekne, že „to“ zase chce a cvičení se stane přirozenou součástí každého dne. Poslechněte si podcast Medicína s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Dědičovou, která se na vzniku kalendáře, který je v online verzi dostupný všem, velmi intenzivně podílela. Dozvíte se, jaké problémové partie a proč vybrala, v jakých situacích dostávají naše záda nejvíce zabrat a jak moc dokáže cvičení pomoci i psychice. A dopředu si můžete tipnout, kolik kilometrů bychom měli ujít, abychom se každý den cítili fit.

Mgr. Martina Dědičová
Fyzioterapeutka

28 - František Švára

28. díl

 • Jak se v Česku dialyzuje doma?

  Jaké výhody má domácí dialýza? Jaký je rozdíl mezi jednotlivými metodami? Mají pacienti odvahu vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou? Proč jsou v Sydney pacienti, kteří by raději chodili na středisko, ale musí se dialyzovat doma? A jak jsme na tom v České republice? Na otázky odpovídá průkopník domácí dialýzy a vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích MUDr. František Švára.

MUDr. František Švára
vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích
Průkopník domácí dialýzy v Česku

27 - Jan Debre

27. díl

 • Program Pacientská cesta startuje v Česku

  Nemocnice Šumperk jako první v České republice optimalizuje pobyt ortopedických pacientů v nemocnici. Z komplexního přístupu nazvaného Pacientská cesta mají významně profitovat pacienti i nemocnice. V čem přesně spočívá tato novinka? Jaké výhody přináší pacientům? A co získá samotná nemocnice? O tom v podcastu Medicína s primářem ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk Jánem Debrem.

MUDr. Ján Debre
Primář Ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk

26 - Alena Sedláčková

26. díl

 • Nesdělovat pacientovi jen negativní zprávy, ale nabídnout i to, co je dobré…

  … to je základ Pozitivní psychologie. Jak komunikovat s pacienty nejen s vážnou diagnózou? Jak správně pacienta odhadnout? Co a kdy pacientovi sdělit? Se zakladatelkou Centra pozitivní psychologie docentkou Alenou Slezáčkovou jsme si povídaly i o tom, jaké výzvy stojí před pacienty. Cítit v první chvíli vztek, bezmoc, lítost je naprosto přirozené, ale nesmí to trvat moc dlouho. „Získat si pacienta a aktivně ho zapojit do léčby je často těžké, nikoli nemožné,“ říká v podcastu Medicína Alena Slezáčková.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
zástupkyně přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky LF Masarykovy univerzity v Brně
zakladatelka a koordinátorka Centra pozitivní psychologie
členka vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie a vedoucí sekce Pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti

25 - Jan Bláha

25. díl

 • Docent Jan Bláha: K opravdu funkční telemedicíně ještě musí dorůst generace mladých

  O telemedicíně, tedy medicíně na dálku, se mluví už roky. Její rozvoj sice zrychlila aktuální pandemie koronaviru, nicméně potenciál je mnohonásobně větší. Podle Jana Bláhy, přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, opravdový rozmach zažijeme až se současnou high-tech generací. Moderní péče na dálku pro ni bude nutným standardem stejně jako přístup do internetového bankovnictví či nakupování online. Poslechněte si podcast Medicína právě teď.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
přednosta kliniky
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UKa Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

24 - Jiřina Landová

24. díl

 • Jiřina Landová: Hlavně to nenechte být

  Roztroušená skleróza patří k onemocněním, které současná medicína zatím neumí ani vyléčit a ani nezná její přesnou příčinu. Na celém světě se s ní potýká kolem 2,5 milionu lidí, v Česku pak zhruba 18 tisíc. Co všechno s sebou tato nemoc přináší? Kam se posunula léčba a co má člověk dělat, když má podezření, že tzv. ereskou může trpět? Poslechněte si rozhovor s Jiřinou Landovou, která roztroušenou sklerózou trpí od svých padesátin.

Jiřina Landová
předsedkyně Unie ROSKA

23 - Jan Matuška

23. díl

 • Jan Matuška: Školení pod tlakem

  V době pandemie covid-19 vzniklo mnoho provizorních covidových jednotek. Chyběli jak kvalifikovaní zdravotníci, tak v tu dobu velmi potřebné přístroje poskytující intenzivní péči, včetně dialyzačních přístrojů pro akutní dialýzu. O osobní zkušenosti se zaškolováním zdravotnického personálu přímo na pracovišti s opravdovými a navíc covid-19 pozitivními pacienty, o samotné nemoci i o aktuálním rozvoji virtuální reality pro edukaci zdravotníků v oblasti dialyzační techniky se s námi v podcastu Medicína podělil aplikační specialista – zdravotní bratr Jan Matuška.

Jan Matuška, DiS.
Aplikační specialista B. Braun

22 - Martin Smrčka

22. díl

 • Profesor Martin Smrčka: Česká neurochirurgie je na úrovni nejlepších amerických pracovišť

  Neurochirurgie je vysoce specializovaný obor, který ze své podstaty dělají pouze špičkoví operatéři. Jaké to je pokračovat v oboru po velmi úspěšném otci, co všechno musí neurochirurg pro ty nejnáročnější operace umět, jak rychle jde obor kupředu a jak přistupovat k pacientům s vážným onkologickým onemocněním? Dalším hostem podcastu Medicína je přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a předseda České neurochirurgické společnosti profesor Martin Smrčka.

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno, LF MU
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

21 - Zdeněk Zadák

21. díl

 • Profesor Zdeněk Zadák: Co všechno umí tukové emulze v umělé výživě ovlivnit

  Věděli jste, že kosmonautika stojí i za vznikem parenterální, tedy umělé, výživy? Co všechno musí výživa podávaná přímo do krevního emulze obsahovat? Kam se v této oblasti posunulo medicínské poznání za posledních 50 let a jakou roli hrají tukové emulze při aktuální léčbě symptomů Covid 19? Poslechněte si podcast Medicína se zakladatelem Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče, zakladatelem Kliniky gerontologické a metabolické ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a nestorem české parenterální výživy profesorem Zdeňkem Zadákem.

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Nestor české parenterální výživy
Vedoucí Centra pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové

20 - Martin Repko

20. díl

 • Profesor Martin Repko: Operace páteře u dětí

  Česká republika patří ve spondylochirurgii, oboru věnujícímu se operacím páteře, ke světové špičce. Skolióza, neboli trojdimenzionální deformita páteře, se vyskytuje zhruba u 2% dětí v Česku. Každé sté dítě z této skupiny musí být operováno. Jaké jsou deformity páteře u dětí, co je potřeba sledovat z pohledu lékaře i rodiče a jak taková operace probíhá? Dnešním hostem podcastu Medicína je světový specialista na dětskou spondylochirurgii profesor Martin Repko, přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
přednosta Ortopedické kliniky FN Brno
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

19 - Roman Kraus

19. díl

 • Roman Kraus: Omámeni vítězstvím

  Jaký je současný stav epidemie? Co by pomohlo rychlejšímu očkování, jak předcházet vážnému průběhu onemocnění Covid 19 a jak bude vypadat od září školní docházka? A pohled do budoucnosti zdravotnictví: Měli by si lidé připlácet za zdravotní péči? Mají být ambulance i nadále součástí velkých nemocnic? A jak racionalizovat náklady zdravotnických zařízení? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá v podcastu Medicína senátor MUDr. Roman Kraus, předseda zdravotnického výboru senátu, intenzivista a bývalý dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice Brno.

MUDr. Roman Kraus, MBA
Senátor a předseda senátního výboru pro zdravotnictví
Bývalý dlouholetý ředitel FN Brno

18 - Jan Vojáček

18. díl

 • Služby na covidovém oddělení nás spojily

  Sedm lidí z různých oborů popisují, co jim přinesla nečekaná péče o covid pozitivní pacienty. Mluví o tom, proč se dobrovolně přihlásili, co bylo nejtěžší i do jaké míry změnil nový typ koronaviru jejich pohled na život i na práci. Poslechněte si pozitivně nabitý a velmi inspirující tým provizorně vzniklého covidového oddělení na Kardiochirurgické klinice ve FN Hradec Králové, kterou vede profesor Jan Vojáček. Hosté podcastu zleva: Doc. Petr Habal (kardiochirurg), MUDr. Eva Šejvlová (ORL), MUDr. Martin Voborník (kardiochirurg), MUDr. Kateřina Havelková (biochemička), prof. Jan Vojáček (přednosta Kardiochirurgické kliniky), Anna Švejdová (ORL), MUDr. Michal Homoláč (ORL). 

Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Přednosta Kardiochirurgické kliniky FN Hradec Králové

17 - Michael Stern

17. díl

 • Medici a studující sestry zachránili mnoho životů. A stále zachraňují…

  Primář ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michael Stern mluví o obrovské pomoci studentů medicíny a sester na magisterském studiu, bez kterých by bylo obětí daleko více. Britskou mutaci Covid 19 vidí jako zcela novou nemoc, která je ošklivá a trvá dlouho. Na svém oddělení popisuje únavu a pocity, na které se šlo jen těžko připravit. To vše ještě umocněné tím, že na pracovištích jsou nasazeni zdravotníci bez zkušeností s intenzivní medicínou, což může zvýšit riziko chybovosti i frustrace.

MUDr. Michael Stern
Primář Kliniky Anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady

16 - Vladimír Vojanec

16. díl

 • Nejnovější trendy v dialyzační léčbě s Vladimírem Vojancem

  Prevence onemocnění ledvin. Ledvinová kalkulačka. Nejnovější trendy v dialyzační léčbě. O tom všem s MUDr. Vladimírem Vojancem, vedoucím lékařem dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce. Podcast jsme natočili u příležitosti Světového dne ledvin, který tradičně připadá na druhý čtvrtek v březnu. Myslete na prevenci a nechte si vyšetřit ledviny. www.ledvinovakalkulacka.cz

MUDr. Vladimír Vojanec
Vedoucí nefrolog dialyzačních středisek B. Braun Avitum
Vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce

15 - Ondrej Viklický

15. díl

 • Ondřej Viklický z IKEM: Transplantujeme navzdory covid-19

  Ledviny jsou nejčastěji transplantované orgány a nejvíce se transplantuje v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Právě s přednostou Transplantcentra IKEMu a přednostou kliniky Nefrologie profesorem Ondřejem Viklickým mluvíme o tom, jak pandemie ovlivňuje transplantační program, jaké jsou poslední trendy a co je pro transplantační nefrology největší výzva. Podcast jsme natočili u příležitosti Světového dne ledvin, který tradičně připadá na druhý čtvrtek v březnu. Myslete na prevenci a nechte si vyšetřit ledviny. www.ledvinovakalkulacka.cz

Prof. Ondřej Viklický
Přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM

14 - Vladimír Tesař

14. díl

 • Vliv covid-19 na funkci ledvin s profesorem Vladimírem Tesařem

  Ledviny patří mezi orgány, které nový typ koronaviru postihuje nejčastěji. Zároveň lidé trpící chronickým onemocněním patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. S přednostou Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesorem Vladimírem Tesařem mluvíme o tom, jak koronavirus ledviny poškozuje, proč napadá právě je a co dělat, pokud člověk prodělal onemocnění covid-19 s vážným průběhem, který vyžadoval hospitalizaci. Podcast jsme natočili pro podporu Světového dne ledvin, myslete na prevenci www.ledvinovakalkulacka.cz

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, CSc.
přednosta Kliniky Nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

13 - Jan Plzák

13. díl

 • Nejnovější trendy v ORL s profesorem Janem Plzákem

  Sluchové implantáty, hlasové protézy, operace digitálním 3D mikroskopem AEOS nebo výzkum poruch čichu a chuti v souvislosti s onemocněním covid-19. Fascinující svět otorinolaryngologie objevujeme s přednostou motolské Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku profesorem Janem Plzákem.

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Předseda Česká společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

12 - Alan Munteanu

12. díl

 • Ortopedická cesta pacienta s Alanem Munteanu

  Patient Pathway neboli efektivní cesta pacienta se prosazuje nejen v zahraničních, ale už i v českých nemocnicích. Jak se dá optimalizovat pobyt pacienta v nemocnici? O kolik se může zkrátit doba hospitalizace? Kolik to ušetří samotným nemocnicím a co získá pacient, když se i sám do celého procesu aktivně zapojí? Na otázky odpovídá jeden z průkopníků tohoto procesu v České republice MUDr. Alan Munteanu.

MUDr. Alan Munteanu
Člen vedení Skupiny B. Braun

11 - Petr Beneš

11. díl

 • Výživa onkologických pacientů s odborníkem MUDr. Petrem Benešem

  Naprostá většina onkologicky nemocných pacientů má problém se správnou výživou, která může mít velký vliv na úspěšnost protinádorové léčby. Povědomí o důležitosti výživy v nemoci je však stále nízké, a to jak na straně pacientů, tak rezervy v informování o nutriční výživě jsou i na straně lékařů. O tom co by pacienti v průběhu nemoci měli jíst, jaké jsou možnosti speciálních nutričních doplňků a na co by se lidé, kteří se dozví onkologickou diagnózu, měli zaměřit? Na tyto a další otázky odpovídá přední odborník na nutriční výživu MUDr. Petr Beneš.

MUDr. Petr Beneš
Internista a nutriční specialista Nemocnice Na Homolce

10 - Monika Absolonová

10. díl

 • Vánoce s Monikou Absolonovou

  Monika Absolonová miluje Vánoce a podporuje mnoho charitativních projektů. Do jakých projektů a proč se zapojuje? Je pro ni impulsem osobní zkušenost? A jak snáší, že skoro celý rok musela hrát bez fanoušků? O charitě, koncertování, ale i o zdraví a o osobní zkušenosti s onemocněním covid-19 si povídáme s Monikou Absolonovou.

Monika Absolonová
Česká zpěvačka

9 - Šárka Procházková

9. díl

 • O nadaci Dobrý Anděl s ředitelkou Šárkou Procházkovou

  Každý rok si v Česku vyslechne onkologickou diagnózu kolem 90.000 lidí, z toho je zhruba 350 - 400 dětí. Onemocnění s sebou mimo fyzického i psychického strádání přináší i závažné ekonomické problémy, které musí rodiny řešit. Kolik je v Česku potřebných rodin? Jsou Češi ochotní pomáhat? Změnila se ochota lidí darovat v době koronaviru? Kdo je nejčastějším dárcem? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá ředitelka nadace Dobrý Anděl Šárka Procházková.

Šárka Procházková
Výkonná ředitelka nadace Dobrý Anděl

8 - Petr Wohl a Monika Malíčková

8. díl

 • Život bez střeva s Petrem Wohlem a Monikou Malíčkovou

  Hosty podcastu Medicína tentokrát byli lékař Petr Wohl a jeho pacientka a zároveň místopředsedkyně spolku Život bez střeva Monika Malíčková. Jak se žije lidem s parenterální, neboli umělou výživou, na kterou musí být napojeni až 20 hodin denně? Jak moc těmto pacientům pomáhá mobilní infuzní pumpa, kterou si nosí s sebou v batohu? A jaký je medicínský výhled v řešení těchto onemocnění? Poslechněte si další díl zdravotnického podcastu Medicína, který poprvé zpovídá dva hosty.

MUDr. Petr Wohl
vedoucí programu parenterální výživy v pražském IKEMu
Monika Malíčková
pacientka a místopředsedkyně neziskového spolku Život bez střeva

7 - Petr Novák

7. díl

 • Infuzní tereapie s Petrem Novákem

  Vitamínovou, analegetickou či vasodilatační infuzi mohou dostat pacienti nejen v nemocnici, ale i ve specializovaných ambulancích. Největší výhodou infuzní terapie je rychlá cesta přívodu daného léku do lidského organismu. Podává se nitrožilně a vyhýbá se tak komplikacím při vstřebání v trávícím traktu. Jedna z ambulancí, která poskytuje komplexní infuzní terapii je Chirurgická ambulance v Josefské ulici v Brně. O hlavních výhodách infuzní terapie hovoří v podcastu Medicína traumatolog a vedoucí chirurgické ambulance B. Braun Petr Novák.

MUDr. Petr Novák
Traumatolog a vedoucí lékař chirurgické ambulance B. Braun v Jozefské ulici v Brně

6 - Ingrid Špringrová Palaščáková

6. díl

 • Ženská inkontinence s Ingrid Špringerovou Palaščákovou

  Inkontinence trápí miliony žen i mužů po celém světě. I když jde o intimní problém, postupně dochází k jeho detabuizaci. Tomuto ožehavému tématu se věnuje i další díl podcastu Medicína, tentokrát s vedoucí terepeutkou centra REHASPRING® PhDr. Ingrid Palaščákovou Špringrovou, Ph.D. Jedním z řešení je například intravaginální pomůcka Diveen®, která eliminuje stresovou inkontinenci u žen až o 70%.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. foto
PhDr. Ingrid Špringrová Palaščáková, Ph.D.
vedoucí terapeutka centra REHASPRING®

5 - Tomáš Tomáš

5. díl

 • S elitním ortopedem Tomášem Tomášem o endoprotézách i onkologii

  Výměna živého kloubu za umělý je nejčastěji označována jako endoprotéza. Tato operace se v Česku provádí už přes půl století a patří mezi ty operační zákroky, které lidem rychle a zásadně dokážou změnit kvalitu života. Jak se pozná, že je vhodné dosluhující kloub už vyměnit za umělý? Kam směřují současné trendy v náhradách velkých kloubů? Co pro sebe sám pacient může před operací udělat? Hostem zdravotnického podcastu Medicína je přednosta I. Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Tomáš Tomáš.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. foto
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
přednosta I. ortopedické kliniky FN u sv. Anny v Brně

4 - Martin Kuncek

4. díl

 • Koronavirová krize z pohledu zdravotnického koncernu

  Jak přistupuje zdravotnický koncern k současné koronavirové krizi, který na jedné straně dodává zdravotnické prostředky a na straně druhé poskytuje péči chronicky nemocným pacientům? Jaký je rozdíl v německém a českém pohledu na aktuální krizi? Daří se komunikovat s pacienty tak, aby byli obezřetní, odpovědní a zároveň nepropadali panice a skepsi? Do podcastu Medicína přišel na otázky odpovídat MUDr. Martin Kuncek, člen vedení česko-slovenského zastoupení nadnárodního koncernu B. Braun.

MUDr. Martin Kuncek
jednatel společnosti B. Braun Avitum

3 - Hana Novotná

3. díl

 • Jsou dialyzační střediska připravena na druhou vlnu covid-19?

  Do dialyzačních středisek dochází pacienti s onemocněním ledvin. Na mimotělní ošetření krve dochází zpravidla třikrát týdně a tráví zde 4-5 hodin. Jsou to až na výjimky pacienti seniorského věku, kteří většinou mají několik přidružených onemocnění jako jsou cukrovka či vysoký krevní tlak. Patří tedy k nejohroženějším skupinám obyvatel z hlediska rizika nákazy novým typem koronaviru. Jsou dialyzační střediska připravena přijímat i covid pozitivní pacienty? Jak pacienti vnímají aktuální situaci? Měli by lidé omezit návštěvy lékařů, když nemají akutní problém? Nejen na tyto otázky odpovídá v podcastu Medicína MUDr. Hana Novotná, vedoucí lékařka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum.

MUDr. Hana Novotná
nefroložka, vedoucí lékařka
B. Braun Avitum
dialyzační středisko, nefrologická ambulance

2 - David Drahonínský

2 díl

 • Cévkování mezi vozíčkáři je stále tabu

  David Drahonínský otevřeně nejen o nehodě, která ho dostala na invalidní vozík. Kdo mu pomohl odrazit se ze dna a jak se z nemocniční postele dostal na 3 paralympiády. Popisuje i intimní situace, které vozíčkářům mohou zásadně zlepšit kvalitu života. Kromě vrcholového sportu se věnuje charitativním, vzdělávacím i osvětovým aktivitám. O životu na vozíku, sportu, cévkování i osvětě je další díl podcastu Medicína s Davidem Drahonínským.

David Drahonínský
je jeden z nejúspěšnějších českých sportovců. Má na kontě tři paralympijské medaile. Na kolečkové křeslo ho dostala nehoda, kdy v 16 letech jako náměsíčný vypadl z balkónu.

1 - František Vojík

1. díl

 • Je podávání cytostatik bezpečné?

  Cytostatika jsou látky, které se používají při chemoterapii k léčbě nádorových onemocnění. Účinkem cytostatik je zastavení růstu nádorových buněk. Existuje zde však významné riziko pro zdravotníky a zčásti i pro pacienty, kteří přichází s cytostatiky do kontaktu. Kontaminovat se mohou všichni, pro koho není dané cytostatikum určené. Nejběžnější způsob kontaminace je přes kůži a sliznice. Poslechněte si podcast Medicína s Františkem Vojíkem, který se eliminaci hrozeb spojených s podáváním cytostatik věnuje již několik let.

MUDr. František Vojík
chirurg, zástupce vzdělávací instituce Aesculap Akademie, manažer divize Hospital Care Skupiny B. Braun