Aesculap Akademie má novou Vědeckou radu, představuje nové trendy vzdělávání zdravotníků

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Aesculap Akademie má novou Vědeckou radu, představuje nové trendy vzdělávání zdravotníků

Vzdělávací organizace Aesculap Akademie transformuje své formy výuky. Stěžejní nadále zůstává prezenční forma vzdělávání, ale mnohem větší důraz se klade na přiblížení samotných kurzů zdravotníkům. "Od začátku roku jsme uskutečnili už kolem 30 on-line kurzů a i když se už moc těšíme na naše účastníky osobně, budeme určitě v online prostředí vzdělávat i nadále,“ říká RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie a marketingu.

Pandemie posunuje vzdělávání blíže zdravotníkům

Česká pobočka AAK patří od roku 2002 do sítě 40 vzdělávacích organizací rozmístěných po celém světě. Každý rok v Česku a na Slovensku připraví akademie průměrně 236 kurzů a vyškolí více jak 6.000 zdravotníků. „Rok 2020 byl pro nás mimořádně složitý. Vinou pandemie jsme zorganizovali pouze 112 kurzů, což je zhruba polovina původně plánovaných. Změnu ale bereme jako příležitost. Ukázalo se, že je nutné jít s kurzy blíže ke zdravotníkům. To jsme udělali a průběh roku 2021 nám potvrzuje správnost rozhodnutí,“ komentuje uplynulý rok PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun. Aesculap Akademie investovala do technologického zázemí i know-how a z vybudovaného audiovizuálního studia přenáší zdravotníkům kurzy on-line. Zároveň posiluje tzv. in-situ kurzy. Lektoři přijíždí za zdravotníky přímo na jejich pracoviště do nemocnic a školí je v jejich domovském prostředí a na jejich přístrojích. Často s sebou lektoři vozí lidské simulátory, na kterých trénují krizové situace. „Stejně jako u on-line kurzů odpadá pro zdravotníky dojíždění, kurzů se může účastnit mnohem více lidí a poznatky se opravdu ihned přenášejí do praxe,“ říká Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D., vedoucí Aesculap Akademie. Chystají se i tzv. blended kurzy, které kombinují on-line výuku s praktickým tréninkem. „Je potřeba hledat
a nalézat nová témata i formy. I proto jsme teď v době pandemie organizovali on-line kurz, který se týkal záchovných operací na aortální chlopni. Věřím, že to do budoucna může být další workshop včetně hands-on tréninku, který by mohl v Aesculap Akademie probíhat,“
potvrzuje účinnost nových forem výuky odcházející člen vědecké rady Aesculap Akademie
a přednosta kardiochirurgické kliniky FN HK prof. MUDr. Jan Vojáček Ph.D.

Zdravotníci, medici, pacienti

Aesculap Akademie bilancuje svou práci vždy po dvou letech, kdy se mění i její vědecká rada složená z předních českých i slovenských vědců a lékařů. Ve funkčním období rady v letech 2019 – 2021 se podařilo splnit základní cíle: zvýšil se počet vzdělávaných mediků, podařilo se otevřít tzv. Pacientskou akademii a uskutečnit nově naplánované kurzy certifikované ministerstvem zdravotnictví. „Mimo nepovinného volitelného předmětu na 1. LF UK v Praze se nám podařilo stát se součástí povinného kurikula na Lékařské fakultě UP v Olomouci,“ vysvětluje vedoucí Aesculap Akademie Tomáš Hrouda. Řádově prošlo akademickými kurzy v letech 2019 – 2021 několik stovek mediků. „Za tuto spolupráci bych chtěla poděkovat. Medici si v rámci kurzů nacvičují zcela základní dovednosti jako třeba základy šití nebo ovládání perfusoru, které každý lékař prostě musí mít,“ říká proděkanka LF UP a nová členka vědecké rady AAK Doc. MUDr. Eva Klásková Ph.D.

Aesculap Akademie se nově zaměřuje také přímo na vzdělávání pacientů a založila Pacientskou akademii. Lektoři se soustředí na vzdělávání pacientů v oblasti prevence infekce, intermitentní katetrizace, nutrice a hojení ran. Zásadní bylo vydání edukačního materiál Pacientská brožura – průvodce vaší operací. „Tyto knížky vytvořené na ERAS principu dostávají zatím pacienti pilotně na Chirurgické klinice ve FN Brno před nástupem na operaci od svého ošetřujícího lékaře. Brožura názorně, často za pomocí ilustrací, popisuje, co pacienta čeká a co může sám pro zdárné provedení výkonu udělat. V následujících letech chceme tuto knížku replikovat i na další terapeutické oblasti, jako je například ortopedie nebo gynekologie,“ říká k dalším trendům Aesculap Akademie Martin Kalina.  

Mezinárodní prestiž

Aesculap Akademie chce také naplno využít nových členství v prestižních evropských vzdělávacích společnostech. AAK v roce 2020 na dva roky obdržela akreditaci chirurgické společnosti Velké Británie Royal College of Surgion a v běhu je také akreditační proces do Evropského sdružení simulační medicíny Societe for Simulation in Europe. „Samozřejmě velmi důležitá je pro nás vědecká rada, která má od června na dva roky zcela nové složení, 22 členů pro Česko a 19 členů pro Slovensko. Pevně věříme, že se všichni aktivně zapojí do příprav kurzů a dalších vzdělávacích akcí,“ uzavírá manažer Aesculap Akademie Martin Kalina. 

Nově složení Vědecké rady 2021-2023 najdete zde

Popis Dokument Odkaz
Vědecká rada Aesculap Akademie 2021-2023
pdf (116.6 KB)

Kontakt pro média

Profilový obrázek
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Skupina B. Braun CZ/SK
V Parku 2335/20
14800 Praha 4
Česká republika

Ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Aesculap Akademie má novou Vědeckou radu Praha, 9. 6. 2021
pdf (486.3 KB)