Dialyzační středisko v Třinci pomáhá lidem již 25 let

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Dialyzační středisko v Třinci pomáhá lidem již 25 let

Neustále rostoucí počet pacientů a vysoký počet transplantovaných má za 25 let činnosti na svém kontě Dialyzační středisko a nefrologická ambulance B. Braun Avitum v Třinci.

Dialyzační středisko B. Braun Avitum sídlí v areálu Nemocnice Podlesí, která patří k těm menším, ovšem díky výborné spolupráci jednotlivých oddělení s dialýzou mohou pacienti čerpat výhod vysoce odborného pracoviště. Činnost Dialyzačního střediska B. Braun Avitum byla zahájena v únoru 1992 a doposud jím prošly tisíce pacientů. „Nefrologičtí pacienti mívají zpravidla řadu dalších přidružených onemocnění a přítomnost kardiologických a cévních oddělení nemocnice jim přináší velké výhody,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.

 

Ultračistá voda z dialýzy je rozvedena na jednotky intenzivní péče

Již před zahájením dialýzy lékaři z nefrologické poradny úzce spolupracují s praktickými lékaři, diabetology, urology a internisty v regionu. Následně pak kooperují i oba subjekty v areálu nemocnice, což mimo jiné dokládá i rozvod ultračisté vody z dialýzy na jednotky intenzivní péče. Pacienti z ARO a Kardiochirurgického RES tak mohou být dialyzováni i ve stavu, kdy by nebyli schopni převozu„Díky pohotovosti našich sester jsme případně schopni zahájit dialýzu do hodiny od konzultace i mimo pracovní dobu dialyzačního střediska. Péče o pacienta je pak kontinuální, včetně lékařských konzultací,“ říká vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Třinci MUDr. Roman Kantor. Mezi pacienty z kardiochirurgie s nefunkčními ledvinami je řada takových, kteří se normálně dialyzují v jiné spádové oblasti a po dobu léčby tu mají na dialýze zázemí. A opačně jsou kardiologické a cévní komplikace pacientů z dialýzy řešeny v Nemocnici Podlesí. Dialýza je ve vztahu i dalšími zdravotnickými subjekty v regionu. „Pokud pacient potřebuje hospitalizaci, spolupracujeme s Nemocnicí Třinec, kde si rovněž nedávno pořídili dialyzační přístroj na JIP interního oddělení a jsou také schopni poskytnou akutní dialyzační léčbu bez nutnosti převážení pacienta. V případě potřeby pro ně zajišťujeme další dialyzační léčbu,“ dodává MUDr. Roman Kantor.

 

Tisíce dialýz a sto jedna transplantovaných

Dialyzační středisko v Třinci patří také k těm velmi úspěšným co do přípravy pacienta k transplantaci. Za dobu existence zařízení bylo odtransplantováno již 101 pacientů a bylo provedeno na 160 tisíc dialýz. Většina transplantací ledvin proběhne v transplantačním centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě. „I zde přináší oboustranná aktivní spolupráce své ovoce, a tak se můžeme společně radovat nad navrácením pacientů do samostatného života bez dialýzy,“ říká MUDr. Martin Kuncek. Pacienti s kombinovanými transplantacemi a některými zdravotními komplikacemi jsou operováni v pražském IKEMu. Doposud se v rámci této spolupráce uskutečnily 3 kombinované transplantace ledvin a slinivky a jedna kombinovaná transplantace ledvin a jater. Celkem 9 pacientů přijalo ledvinu od žijícího dárce. Vlastní zkušenosti s nefrologickou léčbou včetně dialýzy a s dvěma transplantacemi ledviny v ostravském transplantačním centru má i třiapadesátiletá pacientka třineckého dialyzačního střediska Marta Žabková: „Potíže s ledvinami mám již více než 30 let, od druhého porodu. Tehdy se u mě v odběrech ukázal vysoký obsah bílkovin. Po dalších šesti letech jsem nastupovala na dialýzu a za další čtyři roky k první transplantaci. První ledvina mi fungovala skoro 19 let. Pak jsem docházela znovu na dialýzu a za necelý rok v roce 2014 mi byla transplantována druhá ledvina,“ vzpomíná a dodává, že se jí momentálně daří velmi dobře. Marta Žabková také zdůrazňuje, nakolik je důležitý pacientův postoj a psychický stav: „Po celou dobu léčby pro mě byla nesmírně cenná podpora mé rodiny a vstřícný lidský přístup lékařů a sestřiček. V době dialýzy jsme byli i mezi pacienty dobrá parta a dodnes jsme v kontaktu třeba při oslavách narozenin,“ říká.

 

Časná příprava získá pacientovi čas zvolit si typ dialýzy

Třinecké dialyzační středisko začínalo se 16 pacienty a momentálně se jich tu hemodialýzou léčí 79. Za posledních deset let si ale také 18 pacientů zvolilo peritoneální – břišní dialýzu, kterou si provádějí sami doma. Napouštějí si přitom obvykle dva litry dialyzačního roztoku do dutiny břišní, do něhož se přes membránu pobřišnice, zvanou peritoneum, uvolňují odpadní látky z krve a ty pak jsou s roztokem zase z těla vypuštěny. „Každý typ dialýzy přináší jiné výhody a nevýhody. Naší prioritou je v péči o pacienta jeho časná příprava k transplantaci tam, kde je to možné. V poradně průběžně vyhodnocujeme spoustu parametrů a dbáme na to, aby pacient blížící se dialýze měl dost prostoru rozhodnout se pro její konkrétní typ. Dnes je u motivovaných pacientů možná i domácí hemodialýza,“ říká MUDr. Roman Kantor. V současné době je na čekací listině žadatelů o transplantaci 8 pacientů třineckého střediska. Aby na listinu mohli být zařazeni, musí splnit řadu podmínek. Jejich dodržení pak zvýší šanci, že organismus pacienta ledvinu dárce dobře přijme. Jednou z překážek je významná obezita, postižení tepen pánve a dolních končetin, přítomnost defektů kůže na dolních končetinách u diabetiků nebo závislost na alkoholu.

 

Nefrologických pacientů přibývá a prostory začínají být těsné

Nefrologických pacientů v rozvinutých zemích přibývá a tento vývoj kopírují i počty celorepublikové a regionální. Při současně vysoké úrovni zdravotní péče se selhání ledvin dožije řada lidí, kteří by dříve zemřeli na přidružené zdravotní komplikace, aniž by na dialýzu došlo. V předrevolučním zdravotnictví navíc nebyl dostatek prostředků a techniky, aby mohly být v případě potřeby plošně dialyzovány všechny ročníky nemocných. Současný pokrok to umožňuje a pacienti mají šanci se v krátké době dočkat i transplantace. „Naše středisko v Třinci bychom v budoucnu rádi rozšířili tak, abychom jeho jedinečnou propojenost s akutním provozem Kardiocentra Nemocnice v Podlesí zachovali a pacienti mohli nadále těžit z tohoto partnerství,“ říká MUDr. Martin Kuncek. Dialyzační středisko v Třinci je nejvýchodnějším dialyzačním střediskem v České republice. Slouží pro spádovou oblast 80 tisíc obyvatel a pokrývá území od Třince po Bukovec a Hrčavu. S Nemocnicí Podlesí patří do mozaiky poskytované vysoce odborné péče v kraji. „S nadsázkou vždy říkám, že máme rádi lidi. Proto velmi pozitivně hodnotíme a vždy budeme podporovat přítomnost špičkové dialyzační péče v Třinci, kdy naši občané nemusejí dojíždět dlouhé kilometry jinam,“ uzavírá starostka Třince Věra Palkovská. U příležitosti 25 let fungování DS v Třinci se ve středu 20.9.2017 uskutečnil 47. pracovní den České nefrologické společnosti za účasti předních českých nefrologů na téma dispenzarizace (aktivní sledování) nefrologického pacienta.