Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Dialýzy společnosti Dialcorp se staly součástí skupiny B. Braun Avitum CZ/SK

Tři dialyzační střediska společnosti Dialcorp s.r.o. jsou od 5. října 2017 součástí sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK. Jde o dialyzační středisko v Ohradní ulici v Praze 4 Michli a o dialyzační střediska v Rychnově nad Kněžnou a ve slovenském Kežmaroku.

„Jedná se o největší akvizici v historii česko-slovenské pobočky společnosti B. Braun. Převzetí dialýz je pro nás především velkým závazkem a vnímáme ho i jako potvrzeni důvěryhodnosti a kvality naší společnosti,“ komentoval podpis smluv ředitel B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.  

Osobní setkání s personálem a 150 dialyzovaných pacientů

Během dneška objíždí členové vedení společnosti převzaté dialýzy, aby se osobně setkali se zaměstnanci. „Na chodu dialyzačních středisek se nic nemění. Dialýzy probíhají kontinuálně dál se stejným personálem. Naším cílem je zejména udržet kvalitu péče minimálně na stejné úrovni a uděláme maximum pro to, aby v blízké době díky koncernovým technologiím ještě stoupla. Pacienti i zaměstnanci se tak rychle stanou nedílnou součástí rodiny B. Braun,“ dodává ředitel B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Společnost Dialcorp s.r.o. provozuje svá dialyzační střediska od roku 1994. V současné době se v nich dialyzuje na 150 pacientů. U vzniku těchto dialyzačních středisek byla i Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, která bude i nadále sídlit v budově pražské dialýzy v Michli.

Certifikované řízení kvality a environmentu B. Braun avitum

Společně se třemi novými středisky provozuje B. Braun Avitum celkem 23 dialyzačních středisek v České republice a 16 na Slovensku. V roce 1992 založil B. Braun své dceřiné společnosti v Praze a v Bratislavě a roku 1994 bylo otevřeno první dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích. Filosofií sítě dialyzačních středisek je kontinuální zvyšování kvality dialyzační péče a komfortu pro pacienty. V roce 2000 se společnost stala prvním nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím dialyzační ošetření v České republice, které úspěšně zavedlo tzv. ISO normy do své činnosti. Kontrola dodržování norem je několikrát do roka prováděna interním auditem a jednou ročně se namátkově vybraná střediska podrobují auditu externímu. Na dialyzačních střediscích se nacházejí nejmodernější monitory B. Braun pro hemodialýzu a hemodiafiltraci. „Trvale usilujeme o to nejlepší individuální řešení pro pacienta, od přizpůsobeni léčební péče až po celkovou koncepci souvisejících služeb tak, aby byl u nás v "komfortní zóně". Významně nám v tom pomáhá možnost sdílení a rozvíjení našich znalosti a zkušenosti nejen s domácími partnery ve zdravotnictví, ale prostřednictvím koncernové sítě středisek prakticky celosvětově,“ doplňuje MUDr. Martin Kuncek.

Dialyzační střediska B. Braun Avitum