Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

FN Olomouc nakoupila takřka tisíc kusů nové infuzní techniky, komfort pacientů i personálu se zvýší.

Fakultní nemocnice Olomouc instaluje od konce roku 2017 až do léta roku 2018 postupně 518 nových lineárních dávkovačů, 346 infuzních pump, 97 stanic pro jejich umístění a další technické příslušenství.

Nové technické vybavení poslouží na 16 odděleních 10 klinik, kde budou přístroje rozděleny k vybavení 164 lůžek. Infuzní pumpy systému Space obsahují více unikátních bezpečnostních prvků chránících pacienta a jsou komplexní a propracované natolik, že je možné je použít na všech odděleních nemocnice. „Obstojí na výbornou v resuscitační péči, na JIP nebo na novorozeneckém oddělení, kde jsou kladeny extrémní požadavky na přesnost a bezpečnost. Jedná se obecně o maximálně kompaktní a nejlehčí přístroje jako celek. Navíc umožňují, jako jediné na trhu, doplnění řady speciálních funkcí například pro operační sály. Není tedy nutné je měnit za nové jen proto, že by např. tyto funkce neobsahovaly,“ říká MUDr. František Vojík, manažer divize Hospital Care společnosti B. Braun, která novou techniku do FN Olomouc dodává.

Nastavení přístrojů a zaškolení personálu bude probíhat nejméně do února

Nastavování přístrojů a zaškolení personálu probíhá bezprostředně po předání objednávek po jednotlivých odděleních postupně. Školitelé ze společnosti B. Braun Medical začali nastavovat přístroje a edukovat personál nemocnice v průběhu sanitárních dnů během vánočních svátků. Pokračovat budou minimálně do konce února. Tím se završí instalace první části dodávky ve zhruba polovičním rozsahu. „Zaškolení personálu probíhá bez problémů. Nové přístroje lze ovládat intuitivně a pokyny na displejích jsou velmi návodné. Na mnoha odděleních již naše přístroje znali z dřívějška a obsluha nových je pro ně obdobně jednoduchá, a současně stejná pro pumpu i dávkovač. Při zaškolování klademe největší důraz na pochopení a používání bezpečnostních prvků, které slouží k ochraně pacienta,“ říká Ing. Petr Hořák, specialista AIS servisního centra společnosti B. Braun Medical s.r.o. Po krátké zkušenosti nemá personál při práci s novou technikou žádné potíže, a může se tak věnovat více pacientům než složitému nastavování. Nová technika může pokrýt potřeby všech oddělení nemocnice, ať už se jedná o JIP, ambulance, vyšetřovny, magnetické resonance, operační sály, dětská oddělení i oddělení pro novorozence. Pro snadnou manipulaci jsou také snadno přemístitelné mezi jednotlivými oddělenímiDo června 2018 pak proběhne zbývající část dodávky.

Pumpy a dávkovače jsou přehledně uspořádány v mobilních stanicích

Obliba lineárních dávkovačů v nemocnicích stoupá, protože umožňují podávání více lékových skupin jako antibiotika, sedativa, látky na ředění krve nebo analgetika ve vyšších koncentracích a s maximální přesností. U těchto látek je výhodnější podávat je z injekčních stříkaček dávkovačů, s vysokou citlivostí a kontinuálně. U lůžka jednoho pacienta se pak může vyskytovat několik takových dávkovačů i infuzních pump. Pumpy se používají na rozdíl od lineárních dávkovačů pro dodávání velkých objemů roztoků obsahujících jak léky, tak nosný roztok, který slouží k doplňování tekutin či živin do organismu. Všechna užívaná infuzní technika je přehledně uspořádána v mobilní infuzní stanici a působí dojmem skříňky s jednotlivými šuplíky nad sebou. „Je to nanejvýš praktické zařízení. Do infuzní stanice se podle její kapacity umístí potřebný počet těchto přístrojů a ona se mimo jiné postará, aby měly nabité akumulátory pro případ transportu pacienta. Pokud u některého přístroje vznikne alarm, kdy je například ukončeno dávkování nebo dojde k nějakému problému při podávání látky, usnadňuje stanice personálu orientaci. Ten se hned pomocí světelného a zvukového signálu dozví, kde k tomu alarmu na oddělení došlo,“ vysvětluje Ing. Petr Hořák. Řešení použitých bezpečnostních prvků je v některých případech tak unikátní, že je chráněno patenty a mezi konkurenčními výrobci nemá obdoby. Zvolená řada Space se snadno integruje do nemocničního informačního systému a je přizpůsobivá a rozšiřitelná díky standardizaci technologií.