Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Hasiči ve Slavkově u Brna cvičně evakuovali obyvatele Domova s úsměvem

Cvičný požár ve třetím patře Domova s úsměvem ve Slavkově u Brna řešili ve čtvrtek 23. května profesionální hasiči. „Cílem cvičné evakuace objektu B. Braun Omnia bylo především zjistit, kde máme slabiny. Cvičení, při kterém jsme evakuovali celkem 10 osob, nás rozhodně posunulo dál a upozornilo nás na rizikové momenty,“ popsal akci Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum. Zdravotníci si už bez asistence hasičů vyzkoušeli i evakuaci dialyzačního střediska, které je taktéž součástí objektu B. Braun Omnia. "Aktivitu zdravotníků jednoznačně vítáme. Aniž bych chtěl cokoliv přivolávat, tak pro nás je vždy obrovská výhoda znát objekt dřív, než se tam něco reálně stane. Dnešní cvičení rozhodně zvýšilo bezpečnost klientů i personálu celé budovy,“ řekl velitel hasičské stanice Slavkov u Brna Kamil Jaborník.

Evakuace zdravotně postižených si žádá perfektní organizaci

Hasičský záchranný sbor zavolala ve 13:30 vedoucí sestra Domova s úsměvem. Na místě záchranáře čekal reálný personál a 10 figurantů, kteří simulovali více či méně pohyblivé klienty Domova s úsměvem. Figuranti čekali na záchranu ve svých pokojích a byli označeni konkrétními handicapy klientů. Museli se tak vžít do role špatně slyšících, silně obézních nebo popletených klientů. Někteří dokonce simulovali pacienty s výrazným fyzickým handicapem, třeba bez dolních končetin. V těchto rolích vypomohli personálu studenti místní střední školy. Řada záchranných úkonů tak věrně simulovala reálnou situaci. „Chtěli jsme si něco takového sami vyzkoušet. Vyklidit hořící budovu je náročný proces s mnoha úskalími. V případě evakuace zdravotnických, sociálních i jiných zařízení jsou klíčové automatické reakce. Opravdu platí, že známá nebezpečí, jsou poloviční,“ říká Hana Juráčková, vedoucí správy budovy B. Braun Omnia. Evakuovat se nakonec včas povedlo všechny klienty. Personál i figuranti opustili budovu do 20 minut. „Máme pocit, že jsme nácvik zvládli dobře. Nyní přesně víme, která jsou nejrizikovější místa budovy,“ komentoval cvičení Michal Jurkovič, specialista správní sekce Skupiny B. Braun, který celou akci vedl. 

U dialyzovaných pacientů je nejdůležitější správné odpojení od přístroje

Vedle evakuace klientů Domova s úsměvem si zdravotníci už bez asistence hasičů vyzkoušeli i evakuaci dialyzačního střediska. Na přístrojích bylo v okamžiku „vypuknutí“ požáru 15 figurantů. Oheň vyvolává v reálu těžkou stresovou situaci z ohrožení života. Jinak rozumně uvažující člověk se mnohdy chová nerozumně a může čelit i šokové reakci. „Při nácviku evakuace dialyzačního střediska bylo klíčové včas, správně, ale zároveň velmi rychle odpojit figuranty od dialyzačních přístrojů a pak jim pomoci opustit budovu. I tady se nácvik povedl. První reakce zdravotníků byla velmi pozitivní. Jsem ráda, že si uvědomují potřebu být připraveni,“ řekla Jana Blaštíková, primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum ve Slavkově u Brna po úspěšné evakuaci dialýzy. 

Staré budovy mají svá kouzla, ale také řadu rizikových momentů

Domov s úsměvem i dialyzační středisko vznikly v adaptované budově původního Lázeňského domu, který byl kolaudován v roce 1996. Je obklopen zelení a dostatek prostoru uvnitř i vně umožňuje klientům čerpat výhody celostní péče a komunitního života. Cvičení jasně určilo největší možná rizika. „Z průběhu cvičení vyplynulo, že největší problém představuje evakuace plně imobilních lidí. Tři dostupná evakuační schodiště jsou pro tento typ klientů nepoužitelná a k dispozici je jediný evakuační výtah. Situaci budeme řešit nákupem tzv. evakuačních podložek, které jsou pro rychlou evakuaci nejvhodnějším nástrojem,“ popisuje závěry cvičení Michal Jurkovič. Po skončení cvičné akce bylo testováno rovněž odpojení a znovuspuštění elektrického proudu v celém objektu. Proběhla také schůzka všech zúčastněných klíčových zaměstnanců Skupiny B. Braun se zástupci Hasičské stanice Slavkov u Brna. „Dnešní den byl první svého druhu v naší budově. Musím říci, že nám přinesl řadu cenných zkušeností. Navíc i hasičské jednotky poznaly specifika našeho poměrně složitého objektu,“ uzavřela vedoucí správy budovy B. Braun Omnia Hana Juráčková.