tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Aesculap Akademie učí studenty 1. LF UK ovládat moderní zdravotnické technologie v praxi

Studenti medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mají tento akademický rok zbrusu novou výuku. Ve spolupráci s Aesculap Akademií se v rámci volitelného předmětu „Moderní technologie a zdravotnické prostředky v praxi“ učí ovládat techniku a nástroje, které je v nemocnicích čekají v praxi. „Za sebou máme první semestr se 17 hodinami výuky. Dosavadní reakce studentů jsou skvělé, chválí si jak obsah, tak způsob výuky. Spolupráci s Aesculap Akademií chceme nadále prohlubovat,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Výuka mediků v supermoderním tréninkovém centru

Výuka mediků probíhá každé druhé pondělí v podvečer v supermoderním tréninkovém Pavilonu  B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Pavilon je mimo špičkové technologie vybaven i simulační figurínou umělého člověka. Teorie ožívá v reálných situacích zatím pro 12 mediků vždy na dvě hodiny celkem 7x za semestr. Výukový program je společným dílem školitelů z Aesculap Akademie a učitelů z fakulty. Studenti si zkoušejí například práci s laparoskopickou věží, endoskopickými instrumenty, ovládaní moderních dialyzačních přístrojů, pracují s vrtačkami používanými v ortopedii a traumatologii, osahají si základy a principy regionální anestezie, práci s infuzní technikou a infuzní linkou a s tím spojené praktiky, jako je třeba zavádění kanyly. V přízemí pavilonu pak asistují aplikaci eliminačních metod na dialyzačním středisku. Předmět je určen frekventantům bakalářských a magisterských studijních programů, praktickým předpokladem je již složená zkouška z anatomie. „Naším dlouhodobým záměrem bylo vedle nabídky již ‚hotovým‘ specialistům obohatit také pregraduální výuku lékařů a sester. Máme co nabídnout. Zkušení praktici u nás učí kurzisty zacházet s nejmodernějšími digitálními technologiemi a seznamují je s novými trendy medicíny,“ říká manažer Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

Trénink na inteligentních simulátorech

Trénink praktických dovedností probíhá na inteligentních simulátorech poslední generace, které jsou samy schopné vyhodnotit, jestli například zavedení kanyly proběhlo správně, či nikoliv. „Vlastně to takhle prakticky zkouším poprvé,“ říká studentka pátého ročníku 1. LF UK Kristýna Wintrová, která napichuje paži. „Je to skvělé. Odpadá u toho stres, že někomu ublížím, když se napoprvé netrefím. A navíc jsme tu jen v takovém počtu, že si to všichni můžeme sami vyzkoušet,“ dodává. Potvrzuje tak složitou situaci začínajících lékařů se získáním praktických dovedností. „Studenti jsou mnohdy odkázaní jen na fakultní praxi v nemocnici, kde se doba hospitalizace stále zkracuje a také ne každý pacient je svolný k tomu, aby se na něm budoucí lékaři učili. Navíc u toho bývají ve větším počtu a každý se k praxi nedostane,“ říká odborná garantka kurzu Mgr. Ivana Bartáková, MBA.

Nejlepší forma výuky: Učím se tím, že to dělám

Pobyt v učebně je omezen na nezbytné minimum, aby si pak na několika stanovištích mohli všichni studenti vyzkoušet všechno. MUDr. Michael Stern, MBA, primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady maluje medikům na tabuli „téčko“, aby pochopili zavedení kanyly v oblasti klíční kosti: „Takhle zavedete jehlu kolmo proti klíčku a teprve až když ucítíte kost, stáčíte ji mírně doprava. Budete mít větší jistotu, kde jste. Plíce je blízko. Když způsobíte pacientovi pneumotorax, budete ho muset řešit.“ O pár minut později už stojí se třemi studenty nad modelem trupu a podporuje toho právě se snažícího: „Tak, pod klíček. Jste tam? A teď točit“. Na vedlejším „chytrém“ torzu těla se trojice studentů věnuje kanylaci žíly. „Tady to musí být úplně bez pohybu. Jenom vytáhnete stříkačku a zafixovat – nehýbat… Budeme to kanylovat znovu. Teď zase musíte úplně volně,“ komentuje primář Stern studentský pokus a všichni sledují i kontrolní monitor, kde se vnitřek žíly jeví jako černé kolečko v bílé mase. „No, myslím, že tam opravdu nejste, ale to není ostuda, když to nejde napoprvé,“ míní pedagog. Student šestého ročníku 1. LF UK František Vaňásek mezi tím obsluhuje s podporou zkušeného odborníka Tomáše Kovrzka infuzní linku. „Při běžné praxi v nemocnicích není lehké se k něčemu dostat. Kdo ale chce, cestu si najde. Člověk se může předem domluvit a přijít v noci nebo v sobotu. Pak je to snazší. Jenom těch případů je zase o trochu méně a chybí tam ta rozmanitost. Mít takovou možnost přímo v rozvrhu v rámci volitelném předmětu, v klidu a s výkladem je v každém případě luxus,“ hodnotí student Vaňásek přínos nového předmětu.

Škola musí učit nejen teorii, ale i praktické dovednosti

První semestr nového předmětu se uzavřel poslední hodinou 9. ledna. Další výuka se rozběhne až na začátku března. První hodnocení dopadu nového způsobu výuky je kladné jak od studentů, tak od jejich lektorů. „Když to podmínky dovolí, jsem jednoznačně pro změnu způsobu studia. Studenti uvažují tak, že se chtějí něco praktického naučit a vyzkoušet si to,“ říká lektor a primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern, MBA. Aesculap Akademie už nyní jedná o možnosti rozšíření nabídky kurzů lékařským fakultám. „Zvolená výuková forma se jeví jako velmi efektivní. Ukázalo se, že nabídka pregraduálních kurzů je tah správným směrem a my v tom chceme pokračovat. Máme co nabídnout,“ uzavírá manažer Aesculap Akademie RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.