Aktuality

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Moderními technologiemi směle na renální péči

Konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester a Evropské asociace renální péče (EDTNA/ERCA) se konala na konci září v Praze. Letos se nesla v duchu tématu „Nové postupy v zařízeních renální péče – pečujeme společně integrováním moderních technologií založených na znalostech a vzdělávání se zaměřením na nejpokročilejší produkty využívající moderní technologie“. V souladu s mottem „sharing expertise“, tedy „sdílení odbornosti“, bylo cílem vyměnit si odborné znalosti a zkušenosti.

Nástroj hodnocení malnutrice

Na úvodním plenárním zasedání vystoupil vedoucí ošetřovatelské péče Paul Challinor s prezentací týkající se hodnocení dialyzovaných pacientů z hlediska malnutrice. Identifikoval příčiny a důsledky malnutrice a představil nástroj pro hodnocení výživy Nutrition Tool, který jsme vyvinuli ve spolupráci s EDTNA/ERCA. Jedná se o on-line nástroj, který pomáhá sestrám v hodnocení stavu výživy pacienta a ke zjištění, zda u některého pacienta neexistuje riziko malnutrice.

Cílem je, aby se tento nástroj pro hodnocení výživy dostal ke všem profesionálním zdravotníkům, kteří pečují o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Nástroj by jim měl poskytnout příležitost učit se od odborníků v oblasti malnutrice a měl by také přispět ke zvýšení jejich povědomí o dietetických intervencích, které mohou být pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin přínosem. 

Šest simulačních workshopů pod taktovkou Aesculap Akademie

V rámci konference pořádala  Akademie Aesculap CZ/SK šest simulačních workshopů. „Dva workshopy se týkaly kontroly šíření a prevence infekcí v renální péči a moderoval je pan Paul Challinor a dva byly zaměřeny na násilí a agresi v renální péči a moderoval je Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.,“ připomíná odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA. „Kromě výše uvedených proběhly ve vzdělávacím centru Aesculap také dva workshopy na téma kritických situací při hemodialyzační léčbě, oba vedl MUDr. Michael Stern, MBA,“ doplňuje Ivana Bartáková