tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Ledvinová kalkulačka pro lékaře pomáhá praktikům správně vyhodnotit stav ledvin

Vyhodnotit správný čas odeslání pacienta s ledvinovými potížemi k nefrologovi pomůže lékařům nová ledvinová kalkulačka pro odborníky. Ocenit by ji mohli praktici, diabetologové nebo urologové, z jejichž ordinací se zpravidla pacienti do nefrologických poraden a dialyzačních středisek dostávají nejčastěji. „Navštěvovat přímo nefrologické pracoviště je zbytečné příliš brzy, ale nebezpečné příliš pozdě. Náš nástroj má lékařům usnadnit rozhodování, zda mají ještě dále léčit sami nebo zda bude již nejvhodnějším řešením poslat pacienta ke specialistovi,“ říká spoluautor kalkulačky primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích MUDr. Petr Hartl.

Inspirace ledvinovou kalkulačkou pro laiky

Inspirováni úspěchem ledvinové kalkulačky pro laickou veřejnost, která má za dva roky fungování již 250.000 návštěv, rozhodli se nefrologové ze společnosti B. Braun Avitum vytvořit stejně užitečný nástroj pro lékaře. „Když jsme dělali ledvinovou kalkulačku pro laiky, chtěli jsme přijít s novou formou prevence. Umožnili jsme tím lidem otestovat se za pár minut a zvýšit jejich povědomí o tom, nakolik sami patří do rizikové skupiny potenciálně ohrožených ledvinovými onemocněními. Vytvořit nástroj, který odborníkům ulehčí rozhodování, zda pacienty poslat na nefrologii, či ne, byl další logický krok. Odkaz na ledvinovou kalkulačku pro lékaře lze najít na již známých stránkách www.ledvinovakalkulacka.cz,“ uvádí MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK.  

Klíčový údaj je hodnota sérového kreatininu

Sady testovacích otázek jsou tentokrát odborného rázu a žádají si například zadání výsledků laboratorního vyšetření. Klíčovým vstupním údajem je spolu s informacemi o věku a pohlaví pacienta hodnota sérového kreatininu. Tato látka se tvoří ve svalech při jejich činnosti a za normálních okolností odchází z těla bez problémů močí. Při ledvinových onemocněních se ale schopnost ledvin očišťovat krev od cizorodých látek zhoršuje a kreatinin se v krvi hromadí. Vysoká hodnota kreatininu svědčí o zhoršeném stavu ledvin. Na základě odpovědí rozdělí kalkulačka pacienty do tří základních skupin. Někteří jsou po zadání prvních údajů okamžitě zařazeni mezi velmi ohrožené. V tomto momentě je test ukončen doporučením lékaři poslat pacienta k nefrologovi. Dokud ale není jasno, přidává kalkulačka další otázky. Nejzásadnější se týkají přítomnosti krve a bílkovin v moči nebo uvedení starších výsledků laboratorních vyšetření pro porovnání, pokud jsou k dispozici. Výsledkem kalkulačky může být jak doporučení odeslat pacienta k nefrologovi, tak i doporučení plánu jeho dalšího sledování v ambulanci vyšetřujícího lékaře, když se jedná o hraniční případy.

„Kalkulačka pro laiky byla koncipována tak, že veškeré odpovědi dostávaly určitou bodovou hodnotu, a na základě celkového součtu pak vypadlo konkrétní doporučení. Ledvinová kalkulačka pro lékaře je vytvořena na principu algoritmu. Při kladné odpovědi ve smyslu potvrzení rizik se již dál neptá, ukončí testování a doporučuje pacienta rovnou poslat na specializované pracoviště. Při negativních odpovědích, tedy nepotvrzení určitého rizikového faktoru, shromažďuje další data, aby se dobrala konkrétního výsledku,“ popisuje fungování kalkulačky MUDr. Petr Hartl.

Počet pacientů, kteří tzv. z ulice skončí na dialýze, stále stoupá

Potřebný vstupní údaj hodnoty kreatininu v krvi mohou nyní nově praktičtí lékaři nechat pacientovi stanovit v rámci preventivní prohlídky jednou za čtyři roky. Získají ho ale i z propouštěcích zpráv, pokud byl pacient například hospitalizován, nebo také u příležitosti předoperačního vyšetření. Nová ledvinová kalkulačka pro lékaře byla testována několik měsíců a nyní je volně dostupná odborné veřejnosti. „Jde o sofistikovaný nástroj, který praktikům a dalším specialistům řekne, nakolik procent jsou ledviny pacienta ještě schopné očišťovat krev od odpadních látek. Vystihnout ten správný moment, kdy je mají poslat k nefrologovi, je obzvláště důležité. Zásadní ale je, aby se lidé mající potíže vůbec vydali ke svému praktickému lékaři, aby to řešili. Počet pacientů, kteří se k nefrologovi vůbec nedostali a rovnou potřebují dialýzu, je stále velmi vysoký. Nemůžeme pak efektivně zabránit nevratným škodám,“ vysvětluje šéf společnosti  B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Ze statistiky České nefrologické společnosti vyplývá, že počet takových pacientů „z ulice“, tzn. bez včasné péče nefrologa, za poslední tři roky výrazně stoupá. Oproti minulému roku jich přibylo 27 %, ale ve srovnání s rokem 2012, kdy se začal jejich počet zvyšovat, je to nyní o 67% více, konkrétně 1.142 na milion obyvatel za rok.

Včasná diagnóza pomůže buď vyléčení ledvin, nebo pacientovi umožní kvalitní život i v nemoci

Poškozené ledviny nebolí, a tak lidé nezřídka přicházejí až po jejich selhání. Přitom bez dialýzy jsou bezprostředně ohroženi na životě. „Není-li funkce ledvin dostatečně brzy nahrazena, dochází v těle k hromadění jedovatých látek a rozvratu vnitřního prostředí. To má za následek poškození srdce, střev, poplicnice, pohrudnice, mozku a nervového systému. Také dochází k poruchám srážení krve. V takovém stavu může pacient upadnout i do kómatu,“ doplňuje MUDr. Vladimír Vojanec.  Ne vždy ale onemocnění přichází plíživě a nepozorovaně. Někdy může dojít k akutnímu selhání ledvin vlivem kombinace nežádoucích faktorů. V takovém případě potřebuje nemocný dialýzu zpravidla jen několik týdnů, než se jeho ledvinové funkce samy obnoví. „Ledviny mohou přechodně selhat například sportovci, který si po zátěžovém tréninku vezme na bolest něco z nesteroidních analgetik jako je třeba ibuprofen. Z poškozené svalové tkáně se dostane do krve vyšší množství odpadních látek, které by byly normálně ledvinami zpracovány a vyloučeny. Jenomže když se k tomu přidají další látky obsažené v lécích a sportovec je třeba ještě dehydratován, jeho ledviny mohou akutně selhat, ačkoliv je má normálně zdravé,“ uzavírá primář dialyzačního střediska v Teplicích  MUDr. Petr Hartl.

Světový den ledvin letos připadá na čtvrtek 9. března

S novou ledvinovou kalkulačkou pro lékaře přichází společnost B. Braun Avitum u příležitosti osvětové kampaně ke Světovému dni ledvin. Lékařské veřejnosti nabízí nový užitečný diagnostický nástroj a potenciální pacienty vybízí k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví. Ve čtvrtek 9. března B. Braun Avitum opět otevírá svá dialyzační střediska široké veřejnosti. Kdokoli bez objednání si může nechat vyšetřit své ledviny. Při včasné diagnóze lze minimalizovat následky  a chronicky nemocným pacientům přidat roky kvalitního života. Adresy pracovišť a další informace k preventivní akci: www.svetovydenledvin.cz.