TISKOVÁ ZPRÁVA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Počet transplantací ledvin u pacientů B. Braun Avitum vzrostl meziročně skoro o 14 %

Počet pacientů sítě dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum CZ/SK, kterým lékaři v roce 2017 transplantovali ledvinu, vzrostl meziročně o 13,7 %. „To, kolik v daném roce bude odtransplantováno našich pacientů, můžeme ovlivnit jen nepřímo a to tím, že se snažíme, aby všichni pacienti, kteří splňují medicínská kritéria, byli zařazeni na čekací listinu. Snažíme se vždy prověřit všechny potenciální adepty. A třeba v minulém roce jsme vyšetřili za tímto účelem téměř dvojnásobný počet pacientů, než který byl pak výsledně doporučen transplantačními centry k zařazení. V tuto chvíli je připraveno a čeká na transplantaci 126 našich pacientů“ říká vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Vladimír Vojanec. Zatímco v roce 2016 byla ledvina v Česku a na Slovensku transplantována 81 pacientům B. Braun Avitum, v roce 2017 jich bylo celkem 92.

Jasných kontraindikací pro zařazení na čekací listinu je málo

Vyšetřeni ohledně možného zařazení na čekací listinu byli ve střediscích B. Braun Avitum úplně všichni, kdo neměli jasnou kontraindikaci. V této souvislosti lékaři B. Braun Avitum rozhodně vítají dvouletý pilotní program VZP, která chce bonifikovat dialyzační střediska za důkladné prvotní vyšetření dialyzovaných pacientů, nemocných v předdialyzačním období a živých dárců. „Program vítáme. V prvotním vyšetřování uvedených skupin máme maximální možné skóre, a dokonce úspěšně realizujeme program přípravy pacientů na preemptivní transplantace, kdy je nemocný transplantován dříve, než by musel nastoupit na dialýzu. Jen v roce 2017 jsme připravili 5 pacientů na preemptivní transplantaci,“ říká člen vedení skupiny B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.  „Během vyšetřovacího algoritmu se často objeví nálezy, které zařazení pacienta na čekací listinu neumožní. Řadu zdravotních komplikací se ale podaří vyřešit léčbou nebo operací a potom se v přípravě pro zařazení na čekací listinu dále pokračuje. Někdy se však naopak musí již stávající zařazení přerušit nebo ukončit,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Vojanec. Dosavadní program VZP na podporu vyšetřování a zařazování pacientů na čekací listinu je určen pacientům do 67 let. Průměrný věk dialyzovaných pacientů středisek B. Braun Avitum je 71,8 let u žen a 68,3 let u mužů. „Terminální selhání ledvin je ze skupiny polymorbidních onemocnění a je součástí komplexu vícera chronických onemocnění, kterými pacient trpí. Dnes se dialýzy dožívá více pacientů, kteří by dříve zemřeli na přidružená onemocnění. V tomto smyslu tedy populace dialyzovaných stárne a zůstává nadále křehkou entitou neboli je stále více nemocná,“ doplňuje MUDr. Vojanec.

Preemtivně transplantovaný od živého dárce má nejlepší vyhlídky

Organismus člověka se selhávajícími ledvinami, který však ještě nemusel nastoupit na dialýzu, profituje z přijatého orgánu ještě více než organismus již dialyzovaného pacienta. V roce 2017 bylo v Česku preemptivně transplantováno 5 pacientů B. Braun Avitum „Úspěšná transplantace oproti dialýze zlepšuje pacientovi kvalitu života i prodlužuje život. Když se nám podaří předat pacienta na preemptivní transplantaci je prognóza ještě lepší,“ říká MUDr. Vojanec. V celé ČR byla v roce 2017 transplantována ledvina u 469 pacientů, z toho jich 418 dostalo orgán od zemřelého dárce a 51 od živého. Na čekací listině je v ČR k 2.2.2018 podle údajů KST momentálně 565 pacientů, kteří čekají na ledviny. O konečném zařazení pacienta na waiting list rozhoduje transplantační středisko. Česká republika byla v roce 2016 v celosvětovém měřítku 9. nejúspěšnější zemí co do počtu transplantovaných ledvin od zemřelých dárců a 38. zemí co do počtu transplantací od živých dárců.