Poprvé v ČR byl pacientovi odstraněn CO2 mimotělně pomocí systému OMNI

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Poprvé v ČR byl pacientovi odstraněn CO2 mimotělně pomocí systému OMNI

Extracorporeal CO2 Removal (ECCO2R) je minimálně invazivní mimotělní odstranění CO2 a slouží jako relativně nová metoda pro podporu funkce plic. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny použila tuto metodu poprvé v ČR v prosinci 2020 pomocí přístroje OMNI (výrobce B. Braun) s patentovaným setem OMNIset ECCO2R.

Brněnští zdravotníci se rozhodli zahájit ECCO2R u pacienta se vstupními hodnotami pCO2 12,6 kPa. Po dvou hodinách terapie došlo k poklesu parciálního tlaku CO2 na hodnotu 8,49 kPa. Mohli tak následně přistoupit k úpravě ventilačního režimu. I přes rozsáhlé postižení plic pacienta a po úpravě ventilace se hodnoty pCO2 udržovaly kolem 9 kPa po celou dobu ošetření, které trvalo 72 hodin.

Přístroj OMNI se standardně používá pro kontinuální náhradu funkce ledvin (CRRT), a tak byla současně s CRRT provedena také ECCO2R. Patentované zapojení oxygenátoru do mimotělního krevního okruhu systému OMNI spočívá v jeho v predilučním zapojení (před hemofiltrem), které je výhodné z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že eliminace CO2 je přímo závislá na dosaženém průtoku krve, zapojení oxygenátoru před hemofiltrem zajišťuje maximální průtok krve oxygenátorem. Současně tím klesá riziko vysrážení krve a lze použít oxygenátor s větší plochou – v tom případě 1,8 m2. Výrobce uvádí, že průměrná eliminace CO2 se pohybuje kolem 35 %.

ECCO2R je nejčastěji používána jako podpůrná léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a potenciálně také při léčbě pacientů se syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Konvenční mechanická plicní ventilace při léčbě ARDS, jako invazivní metoda, může způsobit vážné poškození plic. Naopak vhodným načasováním použití ECCO2R lze zahájit ochrannou, tzv. ultraprotektivní ventilační léčbu (Vt < 6 ml/kg). ECCO2R se jeví v indikovaných případech jako předstupeň k napojení pacienta na ECMO nebo je vhodná také pro pracoviště bez možnosti použití ECMO jako nová možnost podpory funkce plic.