AKTUALITA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Představujeme nové webináře věnované pacientům s míšní lézí a poškozením mozku a nervů

Ve spolupráci s odborníky a pacientskými organizacemi jsme připravili nové webináře, které se specificky zaměřují na pacienty s míšní lézí nebo poškozením mozku a nervů. Koncem února jsme poprvé do programu kurzů Aesculap Akademie zařadili online seminář pro zdravotní sestry, terapeuty, asistenty a peer mentory, jehož hlavním cílem bylo seznámit osoby pečující o pacienty s míšní lézí s přínosem pravidelné ambulantní péče, výhodami čisté intermitentní katetrizace, problematikou prevence dekubitů a se správným způsobem jejich ošetření a léčby.

Součástí programu byla i přednáška týkající se benefitů dispenzární péče, kterou nabízejí ambulance B. Braun Plus. Programem účastníky provedly edukační specialistka B. Braun Mgr. Olga Panenková za oblast urologie a Team leader Hojení ran a domácí péče Bc. Alena Kyselová a záštitu nad celou akcí převzaly pacientské organizace CZEPA, Centrum Paraple a ParaCENTRUM Fénix.

Vzhledem ke kladným ohlasům a velmi pozitivní zpětné vazbě jsme obratem začali připravovat další kurz, tentokrát primárně věnovaný pacientské veřejnosti. Webinář se uskuteční v dubnu, bude se věnovat poruchám močení po poškození mozku, míchy a nervů. Pacienti a jejich blízcí zde získají cenné informace, co dělat a kde vyhledat odpovídající odbornou pomoc, pokud se jich tyto zdravotní potíže týkají. Hlavním přednášejícím bude uznávaný urolog MUDr. Martin Sutorý, CSc., který mimo jiné od letošního ledna ordinuje také v urologické ambulanci B. Braun Plus v Brně Campusu. Tematicky jej doplní Bc. Hana Sixtová z pacientské organizace CZEPA. 

Přesný termín webináře i možnost se zúčastnit budeme komunikovat v co nejbližším termínu na webových stránkách a sociálních sítích B. Braun.