Rozhovor B. Braun CZ/SK slaví 25 let

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Pro nefrologického pacienta je velkým přínosem komplexní péče na jednom místě

Rozhovor s Martinem Kunckem nejen o dialyzační péči a zaměření se na pacienta, s cílem skloubit jednotlivé medicínské obory a služby na jednom místě.

Jaké hlavní milníky byste z pohledu Skupiny B. Braun zmínil v souvislosti s vývojem dialyzační péče v České a Slovenské republice?
Vůbec nejdůležitější je rok 1994, kdy Skupina B. Braun vstoupila do segmentu poskytování zdravotních služeb, v čemž i do budoucna vidím obrovský potenciál. Velice důležitým milníkem je samozřejmě také počet dialyzačních středisek, která provozujeme. Letos jsme v České a Slovenské republice otevřeli v pořadí už čtyřicáté středisko. Významný vývoj jsem zaznamenal také v komplexnějším přístupu k pacientovi. S modelem komplexní zdravotnické péče jsme začali ve Slavkově u Brna v projektu B. Braun Omnia a pokračujeme v něm i v případě B. Braun Galenia na Slovensku a dalších pracovištích. Jsem přesvědčený, že péče o pacienta by neměla reflektovat jen jeho nefrologické onemocnění, ale musí brát ohled také na jeho další zdravotní a sociální potřeby. To je aktuální trend, který budeme prosazovat.

Jaké je postavení dialyzačních středisek skupiny B. Braun mezi ostatními poskytovateli dialyzační péče?
Bezpochyby patříme mezi největší poskytovatele nefrologické a dialyzační péče. Mezi privátními společnostmi existuje jen jedna, která je podobně významná a velká jako ta naše. I ve srovnání s ostatními zeměmi si stojíme velmi dobře. Jak jsem již zmiňoval, dnes provozujeme čtyřicet center, a pokud se na stav dialyzační péče u nás a na Slovensku podíváme objektivně, dá se říct, že trh je víceméně nasycený. A proto je v tuhle chvíli důležité zaměřit se na komplexnější péči o pacienta a na to, abychom mu nabízeli širší spektrum zdravotnických služeb.

Co vůbec model komplexní zdravotnické péče v rámci dialyzačních středisek B. Braun Avitum znamená?
Komplexnější pohled na pacienta, než tomu bývalo dříve. Snažíme se vnímat souvislosti, které existují mezi nefrologickou a dialyzační péčí a dalšími obory. Kromě toho, že průměrný věk dialyzovaných pacientů roste, mají mimo jiné i více zdravotních komplikací, které stojí někdy i na počátku samotného selhání ledvin a jsou jeho příčinou. Proto se chceme věnovat i oblastem kardiologie, diabetologie, urologie, hojení ran a dalším, aby u nás pacient dostal z medicínského hlediska co nejširší spektrum ambulantní péče. Sociální nástavba je reakcí na aktuální vývoj, především na navyšování průměrného věku pacientů, a je jistým doplněním zdravotní služby o další rozměr. Demografický vývoj nás stále více posouvá směrem k seniorům – nemám ovšem na mysli seniory nad šedesát let, ti fungují většinou bez větších problémů, ale bavíme se o segmentu seniorů nad sedmdesát let. Prakticky tedy není možné poskytovat zdravotní péči bez návaznosti na sociální zabezpečení v segmentu nejstarších dialyzovaných pacientů.

Celý rozhovor naleznete v Braunovinách