tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Rok 2019: Měření kvality dialyzačních ošetření a odměny pro ty, co nadstandardní kvalitu splňují

Slogan Světového dne ledvin 2019 „Zdraví ledvin pro všechny a na celém světě“ získal pro české dialyzované pacienty konkrétní rozměr. Dialyzační střediska mají od 1.1.2019 možnost získat při splnění kvalitativních kritérií finanční odměnu.

Odborníci odhadují, že pro středisko s průměrným počtem 60 pacientů může znamenat částku přes milion korun ročně. „Je to novinka v dialyzační péči, která našla svou inspiraci na západ od našich hranic a měla by vést k růstu kvality,“ komentoval dopad nové úhradové vyhlášky předseda České nefrologické společnosti (ČNS) prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA.

Odměny za kvalitní dialyzační péči

Nová úhradová vyhláška stanovila hodnotu bodu za hemodialýzu pro rok 2019 na 0,92 Kč. Při splnění stanovených kvalitativních kritérií se může cena bodu zvýšit až o další 0,03 Kč, což představuje motivaci ve výši maximálně 3,2 %. „Změnu hodnotíme samozřejmě pozitivně. Je to ale pouze první krok. Následovat musí další podpora odlišení kvalitní a nekvalitní dialyzační péče,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Zdravotníci kvalitu léčby sami bezprostředně ovlivňují rozhodnutím o postupu léčby, medikací, spoluprací s nutričními terapeuty a celkovém dodržování standardizovaných postupů. Rozhodující pro udělení nebo neudělení finanční odměny zdravotní pojišťovnou je stanovisko ČNS.

Reporting, laboratorní kritéria a podpora transplantací

Finanční odměna za kvalitní péči se skládá ze dvou složek. Tou první je platba ve výši 0,01 Kč na bod za pravidelné reportování rozsahu i kvality dialyzační péče do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) spravovaného ČNS. Registr slouží jako zdroj statistických dat, který pomáhá určovat dlouhodobou strategii v dialyzační léčbě a dává střediskům možnost srovnat své výsledky s ostatními v Česku i ve světě. „Naším cílem je postupně docílit toho, aby nám reportovalo 100 % všech dialýz. Nyní jsme na zhruba na 65 procentech, komentuje důvod reportingu Tesař. Střediska, která reportovala výsledky už vloni, dostanou částku již letos. Ta, která začnou v roce 2019, ji obdrží v roce 2020. Druhou platbu v hodnotě 0,02 Kč na bod si budou moci dialyzační střediska nárokovat v případě, že splní předem stanovená kritéria. „Vybrané parametry kvality vycházejí z mezinárodních odborných doporučení a mají přímou souvislost s dlouhodobou kvalitou života pacienta v chronickém dialyzačním programu“, vysvětluje vedoucí lékař sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec. Podle těchto kritérií musí být hladina hemoglobinu u 70 % dialyzovaných pacientů vyšší než 100 gramů na litr krve, hladina fosforu související s kostním metabolismem u 50 % pacientů nižší než 1,8 mmol/l a hodnota KtV stanovující míru očištění krve od odpadních látek vyšší než 1,2 u 70 % pacientů. Zároveň musí dialyzační středisko zařadit na čekací listinu na transplantaci více jak 7 % svých hemodialyzovaných pacientů. Všech 23 českých dialyzačních středisek sítě B. Braun Avitum své výsledky transparentně reportuje už několik let a dlouhodobě stanovená kvalitativní kritéria splňují.  „Dokumentuje to mimořádnou kvalitu naší péče. Odměna za kvalitu, kterou nyní dostaneme, půjde ze 100 procent do mezd zdravotníků, doplňuje MUDr. Martin Kuncek.

Silný příběh, který inspiruje

Světový den ledvin letos připadl na čtvrtek 14. března. Jeho českým patronem se stal herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému zpěvákovi skupiny 100 °C Karlu Vaňkovi. „Podpora prevence mi dává smysl. Lidé by se měli více zajímat nejen o zdraví své, ale také o zdraví svých přátel a příbuzných. Mnohdy totiž můžou pomoci, aniž to tuší. A není to pomoc ledajaká. Je to něco, co se nedá koupit. Ve srovnání s tím je to nejdražší Ferrari jen kusem plechu,“ vysvětlil důvod podpory Karel Zima. Herec se s muzikantem Karlem Vaňkem potkal několikrát při natáčení. Loni na jaře se dozvěděl, že jeho jmenovec má polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel a každý druhý den musí dojíždět do Plzně na dialýzu. Myšlenka darovat mu svou zdravou ledvinu vznikla v dubnu. „Přišlo mi nespravedlivé, že já mám dvě zdravé a on obě nemocné. Takhle mi to přijde mnohem spravedlivější,“ glosuje s úsměvem nápad na transplantaci herec. Následovalo půl roku složitých vyšetření, která nakonec v srpnu potvrdily, že herec je skutečně vhodným dárcem.  Transplantace proběhla 5. září a byla úspěšná. Darovaná ledvina dostala jméno Jitka. „O těch dvou "holkách" schovaných kdesi vzadu jsem se v průběhu příprav na transplantaci dozvěděl spoustu naprosto netušených informací. Věda včetně medicíny udělala za posledních několik desítek let obrovský krok kupředu. Lékaři dnes dovede doslova zázraky. Smekám před nimi. Dovedou něco, co bylo za časů našich babiček zhola nepředstavitelné,“ řekl po operaci herec. Karel Zima se nechal na Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Homolka dnes symbolicky preventivně vyšetřit, aby ukázal, že těch pár minut za to stojí.

31% pacientů Dialyzačního střediska Homolka je na Čekací listině

Doba života s transplantovanou ledvinou je dvojnásobně, ve věkové kategorii 35-49 dokonce téměř trojnásobně, delší než život na dialýze. Z toho vyplývá, že transplantace by měla být vždy první volbou náhrady selhaných ledvin pro pacienty, kteří  jsou schopni transplantaci podstoupit. Jedním z nejúspěšnějších dialyzačních středisek, co se týká počtů zařazených pacientů na čekací listinu  pro transplantace ledvin, je Dialyzační středisko Homolka. „Díky skvělé spolupráci s IKEM se nám daří navyšovat počet pacientů zařazených na čekací listinu. V loňském roce jsme dosáhli  31 procent zařazených pacientů z celkového počtu našich dialyzovaných pacientů, což je téměř trojnásobek celorepublikového průměru,“ říká MUDr. Ivana Jordanov Bílková, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Homolka. Pro transplantaci je vhodných 10-12% dialyzovaných pacientů, každým rokem toto číslo narůstá. „Přístup k transplantacím se liší podle regionů a my chceme tyto rozdíly vyrovnat. Zároveň velkou výzvou je zabezpečení péče pro úspěšně odtransplantované pacienty po celé republice. Využíváme nástroje telemedicíny, máme propojené databáze transplantovaných pacientů, zavedli jsme koordinátorky postransplantační péče,“ řekl na toto téma prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).  

Dejte 15 minut vašim ledvinám

Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 miliónů lidí. Každý rok pak na chronické onemocnění ledvin zemře 2,4 milionu pacientů. Podle statistik jsou v současnosti nemoci ledvin 6. nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí. Prevence je klíčovým nástrojem, který dokáže zachraňovat životy a zásadně zlepšovat jejich kvalitu. „Jen síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum letos otevře po celé ČR a SR k bezplatnému preventivnímu vyšetření celkem 44 nefrologických pracovišť a přidají se i další,“ popisuje MUDr. Martin Kuncek. Pracoviště budou pro veřejnost otevřena od 8 do 15 hodin. Adresy jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz. Vyšetření je bezbolestné a trvá zhruba 15 minut. Lékař při něm s pacientem slovně zhodnotí rizikové faktory jako kouření, nadváha a životospráva. Laboratorně pak vyhodnotí hladinu cukru v krvi, krevní tlak a BMI. Na vyšetření je tak vhodné přijít na lačno.

Nemocné ledviny nebolí

Onemocnění ledvin jsou často bezpříznaková. Ledviny totiž nebolí. Chronická onemocnění ledvin postihují zhruba 10 % populace.  Základní příznaky nemoci je například krev v moci, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo také časté noční močení. Vyšetřit se může zájemce i z pohodlí domova na serveru www.ledvinovakalkulacka.cz. Aplikace po vyplnění jednoduchého dotazníku vypočítá, jak vysoká je pravděpodobnost, že by jeho ledvinové funkce mohly nebo nemusely být v pořádku. „Prevence v boji pro nemocným ledvinám je pro nás zásadní. Proto jsem velmi rád, že stejně jako v roce 2018, tak i letos jsme spojili síly při mediální osvětě s Českou nefrologickou společností. Tiskovou konferenci i další osvětové kampaně proto realizujeme společně,“ uzavírá ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.