Stomické poradny – symbol kvality a péče

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Stomické poradny – symbol kvality a péče

Chirurgická ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická, která funguje již druhým rokem, nedávno ošetřila svého již stého pacienta se stomií. Stým pacientem se stala Kateřina Misiková a my jsme se jí zeptali na její rytmus se stomickou sestrou i na to, jak si pochvaluje služby chirurgické ambulance B. Braun Plus.

Široké spektrum specializací v ambulanci B. Braun Plus Praha – Budějovická

Chirurgická ambulance a poradna pro hojení ran B. Braun Plus Praha – Budějovická poskytuje pacientům rozsáhlé služby. Přes traumatologickou péči a drobné chirurgické zákroky po konzultační činnost a léčbu i komplikovaných chronických ran. Komplexnost péče v této ambulanci doplňuje v neposladní řadě stomická poradna. Péče o stomické pacienty zahrnuje konzultace, praktický nácvik ošetřování stomie, preskripci stomických pomůcek, jejich bezplatnou distribuci pacientům domů, edukaci rodinných příslušníků a služby terénní sestry. Na konci roku 2020 ambulance ošetřila již stého pacienta se stomií. Samotný koncept péče o stomické pacienty je postaven na komplexním pokrytí a dostupnosti služeb a vstřícnosti i zkušenostech personálu. Ambulance je bezbariérová a nachází se v blízkosti městské hromadné dopravy. O pacienty se stará erudovaný zdravotnický personál. Kromě ordinace poskytují zdravotníci konzultaci i telefonicky a pacienti mají rovněž možnost se objednat on-line. Ambulance B. Braun Plus je otevřena všem stomickým pacientům bez ohledu na výrobce stomických pomůcek, které používají. Hlavním cílem je, aby pacient získal pomůcku, která mu bude nejvíce vyhovovat, a jeho život s ní byl co nejkvalitnější.

Hnacím motorem ambulancí B. Braun Plus je obětavý zdravotnický personál

Zdravotnické zařízení, byť sebelépe vybavené, by nemohlo fungovat bez obětavého zdravotnického personálu. Jednou ze tří stomických sester, které v ambulanci Praha – Budějovická pracují, je Veronika Vágnerová. Ta si otázku stomie vytáhla u maturitní zkoušky, a to předznamenalo její budoucí specializaci. Posléze začala pracovat na chirurgii a se stomiky se setkávala často. Viděla, že jim jako zdravotnice může být velmi prospěšná. Edukuje je, jak se starat o stomii a jak ji ošetřovat, a pomáhá jim s návratem k plnohodnotnému životu. „Asi před dvěma lety jsem byla oslovena firmou B. Braun, jestli bych nechtěla pracovat v jejich stomické poradně. Pracovat ve specializované ambulanci jsem vždycky chtěla. Zpočátku jsme neměli tolik pacientů, ale teď už jsme ošetřili stou pacientku a rozhodně to nevypadá, že bychom se na stovce zastavili. Spíše naopak, řadu z našich nemocných lákají naše moderní prostory a šíře služeb, které poskytujeme. Ukazuje se, že pacienti vyhledávají kvalitní péči,“ uvádí Veronika Vágnerová a pokračuje: „Starám se asi o padesát pacientů, kteří k nám docházejí každé tři měsíce pro pomůcky. Samozřejmě pokud mají zdravotní problém, mohou se do poradny kdykoliv objednat a přijít. Za ty roky jsme si s řadou z nich na sebe zvykli. Většina z nich mi také vypráví o svém životě, rodině, trápeních…“ Podle Veroniky Vágnerové je ambulance velmi důležitá především pro čerstvé stomiky, protože mnoho z nich potřebuje poradit se stravováním. Nejsou dobře informovaní o tom, co jíst a jak často. Někteří z nich mají též špatně se hojící ránu.

Moderní pomůcky – pro stomiky alfa a omega

Péče o stomiky v České republice se díky stále modernějším pomůckám i práci stomických sester neustále zlepšuje. Veronika Vágnerová zdůrazňuje i důležitost klubů stomiků a jejich setkání, protože si mezi sebou mohou předávat zkušenosti a zejména ti noví vidí, že se svým hendikepem nejsou sami a že se s ním dá normálně žít. Způsob práce ambulance B. Braun, jako mnoha jiných zařízení, v poslední době ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. „Mnozí pacienti se bojí nákazy, a tak využívají telefonickou komunikaci a objednané pomůcky si nechávají zasílat domů. Pokračujeme však i v návštěvách v terénu, což oceňují hlavně stomici ve vážném zdravotním stavu nebo pokud mají stomii krátce. Nejde však jen o ošetření, lidé si potřebují i popovídat,“ dodává Veronika Vágnerová.

Stá pacientka Kateřina a její pohled pod pokličku ambulance

Mezi pacienty Veroniky Vágnerové patří i paní Kateřina. Je právě tou stou pacientkou Ambulance Praha – Budějovická, která nás inspirovala k bilancování. Se stomií žije už třináct měsíců a specializovanou ordinaci vyhledala na základě doporučení z Fakultní nemocnice v Motole, kde ji operovali. Hlavně na začátku, když se se stomií učila žít, využívala především telefonických konzultací. Jak říká, je dobré mít možnost se vždy poradit s odborníkem. V ambulanci si také objednává pomůcky, které jí vozí největší sítí prodejen a výdejen zdravotnických prostředků Zelená Hvězda přímo domů. „Je to skvělá možnost. Já se snažím co nejméně navštěvovat prostory mimo domov, MHD nepoužívám, všude jezdím autem, roušku nosím, a přesto jsem v současné době pozitivní. Naštěstí prozatím nemám drsný průběh. Každá možnost distanční péče je pro člověka, který se už s nějakou nemocí potýká, skvělá,“ říká paní Kateřina. Ambulance Budějovická se snaží dělat pro své pacienty maximum a distanční služby realizovala ještě dříve, než se začal šířit pandemický koronavirus. Vzhledem k tomu, že tyto služby vycházejí z potřeb stomiků, lze předpokládat, že se budou i v budoucnu ke spokojenosti pacientů rozvíjet. Stejně tak lze předvídat, že se spokojenost se službami a důvěra v personál budou šířit, takže na dvoustého pacienta nebude stomická poradna B. Braun Plus pravděpodobně dlouho čekat. Rádi bychom poděkovali všem zdravotníkům za důvěru, se kterou nám svěřují své pacienty do naší péče v rámci ambulancí B. Braun Plus.