Aktualita

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Stomické poradny B. Braun - místo, kde se o vás postarají

V březnu 2020 jsme slavnostně otevřeli v budově moderní kliniky Campus v Brně odborné ambulance, poskytující klientům urologickou, nefrologickou či nutriční péči včetně poradenství. Komplexnost péče doplňují specializované poradny – stomická poradna a poradna pro léčbu chronických ran.

Jak se naše stomické poradny vepsaly do povědomí pacientů a jakému se těší zájmu? Po Praze jsme i v Brně zaregistrovali 100. stomického pacienta. Podívejme se na služby, které poradna stomikům poskytuje, společně se stomickou sestrou z brněnské poradny Libuší Suchánkovou.

Péče o pacienty se stomií by nebyla možná bez zkušených a empatických stomických sester. Tito andělé, jak je mnohdy pacienti nazývají, pomáhají s praktickým nácvikem ošetřování stomie, poskytují rady k výběru a preskripci stomických pomůcek a často zastávají i funkci terénní sestry, která edukuje klienty i jejich rodinné příslušníky v domácím prostředí.

Empatie a podpora na prvním místě

Stou pacientkou, která využívá péči poskytovanou brněnskou stomickou poradnou, je Silva Lukášová. Její stomickou sestrou je Libuše Suchánková, která se se stomiky poprvé setkala už v roce 1994, na chirurgii v Nemocnici Milosrdných bratří, kde dříve pracovala. Ošetřování stomií ji od tohoto momentu začalo bavit a naplňovat. „Cítila jsem, že věnovat se problematice stomií, je mým cílem. Edukovat je a pomáhat jim zvládnout novou těžkou životní situaci. A stejně pracuji i dnes. Snažím se pacienty naučit správnou techniku ošetření stomie a pomáhám jim najít vhodné pomůcky. V neposlední řadě je také psychicky podporuji. Mám se všemi klienty vřelý vztah a s některými můžeme řešit i intimní problémy,“ uvádí Libuše Suchánková.

Brněnská stomická poradna, místo, kde se o vás postarají

Poradna se nyní stará přibližně o 135 pacientů, z nichž někteří k sestřičce Libušce docházejí již mnoho let. Před pandemií pacienti navštěvovali stomickou poradnu pravidelně, v době pandemie je potřeba častějších konzultací po telefonu, protože problémy s peristomální kůží, iritace, macerace, polypy, ale i prolabované či retrahované stomie, stenózy a hernie trápí stomické pacienty i v době covidové.

Libuši Suchánkovou nezlákalo k práci v ambulanci B. Braun Plus jen pěkné prostředí s moderním zařízením a bezbariérovým přístupem, ale také mladý a vstřícný personál. Oceňuje rovněž koncentraci péče o pacienty s podobnými potřebami pod jednou střechou. Ti tak nemusí cestovat po městě do dalších ordinací.

Péče o české stomiky je podle Libuše Suchánkové na vysoké úrovni, a to se odráží i v lepší kvalitě jejich života. Dříve pacienti používali Jánošíkův stomický pás a byli prakticky vyřazeni ze společnosti. Ke zlomu došlo po roce 1989. Dnes má pacient možnost výběru vhodné stomické pomůcky z několika značek od různých výrobců zdravotnických prostředků. Může také navštěvovat kteroukoliv stomickou poradnu. Služby stomických poraden B. Braun Plus však nabízejí mnohem více. Pokud je potřeba ošetřit pacienta v domácím prostředí, po domluvě s rodinou jej terénní sestra navštíví i tam.

Jak by se péče o stomiky mohla ještě zlepšit? „Bylo by dobré mít možnost předepisovat stomikům pomůcky bez omezení, jak je tomu například v Dánsku, aby nemuseli pacienti pomůcky počítat, a to hlavně v době, než se naučí stomii ošetřovat. To některé z nich traumatizuje,“ navrhuje Libuše Suchánková. Toto přání splnit nedokážeme, ale věříme, že i díky práci stomických sester v ambulancích B. Braun Plus bude počet nových stomiků, kteří se potýkají s nejistotou a problémy zejména v prvních měsících, minimální.

„Ráda bych poděkovala všem zdravotníkům za důvěru, se kterou nám svěřují své stomické pacienty do péče stomických poraden B. Braun Plus." říká vedoucí obchodního týmu Stoma and Urinary Care pro CZ a SK Mgr. Iveta Šmídová, MBA.