Aktuality

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Úspěch B. Braun Spain se softwarem Onco Safety Remote Control

Onco Safety Remote Control se denně používá v nemocnicích, kde zdravotním sestrám umožňuje podávat chemoterapii, aniž by docházelo k chybám v medikaci, a zároveň poskytuje podrobné údaje o tom, jak byly infuze s chemoterapií podávány.

„Toto je velmi důležité, protože až dosud byl proces podávání ,černou skříňkou‘, kde chyby nebyly odhaleny nebo byly odhaleny příliš pozdě. Některé záznamy uvádějí výskyt 17–25 % lékařských chyb, z nichž většina představuje ohrožení života,“ vysvětluje Alberto Sábado, ředitel divize Basic Care ve Španělsku. „Pomocí softwaru Onco Safety Remote Control jsou identifikovány chyby podání, které se mohou stát. Následně je proces zastaven, sestry jsou upozorněny, a mohou tak nesprávnou akci napravit.“ 

Propojení s onkologickým systémem Hospital Information System

Software je propojen s onkologickým systémem nemocnice Hospital Information System (HIS) a využívá inteligenci chytré pumpy Infusomat Space, takže veškeré akce i vedlejší účinky jsou během podávání zaevidovány a dále nahlášeny systému HIS. Výkonný statistický softwarový stroj poskytuje nemocnici hlavní klíčové ukazatele výkonu ve vztahu k chemoterapeutickým procesům, díky nimž může nemocnice prosazovat vynikající lékařské postupy a péči.

Onco Safety Remote Control napříč světem

Software Onco Safety Remote Control se používá ve Španělsku (bohaté zkušenosti s ním má více než sedm velkých nemocnic) a ve Francii. Projekty jsou také řízeny týmy v Ekvádoru, Mexiku, Chile, Panamě a El Salvadoru a naši kolegové v Kolumbii právě podepsali první smlouvu s přední onkologickou nemocnicí v zemi. 

Onco Safety Remote Control v České republice a na Slovensku

Český tým je již připraven na implementaci prvních projektů v České republice a na Slovensku. V současné době probíhají jednání s příslušnými nemocnicemi včetně propojení softwaru do nemocničního informačního systému (NIS). Software Onco Safety Remote Control bude také v českém jazyce, aby plně vyhovoval potřebám českého zdravotnictví. Zavedením konceptu uzavřeného systému Cyto-Set v kombinaci podávání pomocí infuzních pump Infusomat Space, Compact Plus a Onco Safety Remote Control se tak výrazně zvýší bezpečnost nejen zdravotnického personálu, ale také u pacientů.