Tisková zpráva

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Záchranáři na Bulovce cvičně evakuovali 20 „pacientů“ dialyzačního střediska metodou EVAZZ

„Požár“ Dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce řešili v úterý 28. května večer pražští hasiči i záchranka. Hořet začalo v okamžiku, kdy bylo na přístrojích napojeno 20 figurantů. „Poprvé v historii proběhla metoda tzv. metodou EVAZZ, kdy se pacienti selektují barevnými páskami do 4 skupin ohrožení. Cvičení jsme zvládli úspěšně. Nikdo nebyl fiktivně zraněn ani nepřišel o život. Přitom stres byl velmi reálný,“ řekl po cvičení šéf sítě Dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Počáteční stres je nutné proměnit v automatické reakce

Je úterý 28. května 2019 sedm hodin večer. V Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce absolvuje v tu chvíli 20 pacientů svou standardní několika hodinovou dialýzu. Lidé jsou napojeni na dialyzační přístroje. Každý z nich je různě pohyblivý a má různé nároky na zdravotní péči. Někteří si čtou, někteří spí. Zdravotní personál prožívá standardní směnu. Přesně v 19.03 hodin se nečekaně spustí elektrická požární signalizace a po celé budově automat hlásí: „Toto je požární poplach. Okamžitě opusťte budovu nejbližším únikovým východem“ Ve druhém patře začala před 3 minutami hořet v denní místnosti varná konvice. Požár zpozoroval jeden ze zdravotníků a snaží se ho likvidovat hasičským přístrojem. Zdravotníci okamžitě kontaktují linku 150. Hasiči z Holešovic a centrální stanice v 19.03 skáčou do aut a vyrážejí na místo. Na Bulovku míří i záchranka. Na místo doráží přesně v 19.12. V tu chvíli už ale 7 minut probíhá evakuace 20 figurantů simulujících pacienty napojené na dialyzační přístroje. Záchranáři se okamžitě zapojují do evakuace. Hasiči vybíhají do druhé patra a zjišťují rozsah požáru. Zároveň přijímají informaci, že se v budově nachází větší množství nebezpečných látek, jako například 10 litrů chlorové desinfekce nebo 80 litrů kyseliny citrónové. Celkem 150 litrů hořlavin. „Největší stres je to těch prvních pár minut, kdy nikdo neví, co se děje. Jakmile jsme začali s odpojováním pacientů od přístrojů, byl jsem rázem klidnější, protože jsem věděl, že musíme reagovat rychle. Klíčové pro všechny zdravotníky v tu chvíli je dostat dialyzované pacienty ven z budovy,“ popisuje první okamžiky cvičení vrchní sestra dialyzačního střediska na pražské Bulovce v Pavilonu B. Braun Dialog Karel Šauer.

Klíčové je zachovat chladnou hlavu a reagovat automaticky

Vyklidit hořící budovu, v níž se nacházejí zdravotně postižení, vyžaduje důmyslný plán a pomohou zde zautomatizované reakce hasičů i zdravotníků. Personál dialýzy je pro tyto případy vycvičen. „Evakuace dialyzačního střediska je mimořádné cvičení. Připravovalo se zhruba 3 měsíce. Zdravotníci dialýzy zvládli všechny úkony velmi dobře. Ani pro nás to nebyla vzhledem k premiéře metody EVAZZ rutinní záležitost. Výsledek hodnotím pozitivně,“ komentoval cvičení plk. Ing. Štefan Molnár, ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Hl. m. Prahy. Aby cvičení mohlo proběhnout co nejefektivněji, celkem 8 zdravotníků (6 sester, 1 sanitáři a  lékař) se rozdělili na ty, kteří evakuovali, monitorovali situaci nebo se starali o skutečné klienty. Na místě byla i řada hodnotitelů ze strany hasičů. V reálu je požár spojen s těžkou stresovou situací z ohrožení života nebo dokonce s šokovou reakcí, při které se i rozumně uvažující člověk může chovat iracionálně. Hrozí i vdechnutí jedovatých zplodin a celková paralýza. Rozhodují sekundy. „Součinnost složek IZS a personálu při evakuaci pacientů napojených na dialyzační přístroje je mimořádně důležitá. Operační středisko zdravotnických záchranářů si tu mimo jiné také ověřilo, jaké jsou kapacitní možnosti ostatních zdravotnických zařízení z hlediska příjmu evakuovaných pacientů,“ říká manažer Správní a provozní sekce Skupiny B. Braun Miroslav Procházka.

Speciální postupy při evakuaci pacientů 

Samotná evakuace probíhala pomocí systému EVAZZ. Personál nejprve roztřídil pacienty. Z dvaceti figurantů bylo BÍLOU páskou na zápěstí označeno 16 pacientů, kteří byli schopni samostatné chůze. Další 2 pacienti s označením ZELENÁ byli chodící, ale nemohli být přesunuti do domácího léčení. Evakuován byl také 1 pacient na kyslíkové terapii s označením ŽLUTÁ, u něhož by vypnutím přístroje nedošlo k ohrožení života. Figurant – pacient, který byl v případě odpojení od přístrojů v přímém ohrožení života, byl zdravotníky označen ČERVENOU. Ten byl imobilní a plně závislý na přístrojovém vybavení. „Pro každou z označených skupin máme přesné instrukce, jak postupovat. Rozdělení nám významně ušetří čas a usnadňuje organizaci,“ doplňuje lékařka z dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Daniela Schaumannová. Přemístění všech pacientů ven mimo budovu trvalo zdravotníkům i záchranářům 15 minut. Po skončení evakuace proběhla schůzka personálu dialyzačního střediska s hodnotiteli z HZS. Pro obě strany bylo cvičení cennou praktickou zkušeností, protože pacienti tvoří specifickou skupinu obyvatelstva, pro kterou je evakuace plánována přednostně.