Celsite Epoxy and Polysulfon Access Ports

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro dlouhodobou léčbu

Implantabilní venózní port Celsite® Epoxy 4430417 je indikován při léčbě pacienta vyžadující opakovaný přístup do žilního systému pacienta. Tento žilní implantabilní port je určen k použití pro opakované intravenózní podávání např. chemoterapeutických, antibiotických a protivirových léků, pro parenterální výživu, odběr vzorku krve a ransfúzi.

Implantabilní venózní port Celsite® Epoxy 4430417 může být použit pro přetlakovou aplikaci kontrastu při výpočetní tomografii (CT) s použitím tlaku max 300 psi při průtoku 5ml/s.

Přístup do portu se provádí perkutánním zavedením Huberovy jehly. Všechny materiály jsou
biokompatibilní.

Tento implantabilní venózní port může být bezpečně použit při CT skenu a je MRI kompatibilní.