Certofix® protect Duo  

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Soupravy antimikrobiálně ošetřených dvojluminálních katétrů pro katetrizaci vana cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

Pacienti v kritickém stavu trpí často poruchou imunity. Jejich vnímavost k infekci vzrůstá. Musí-li podstoupit invazivní výkony, mezi které například patří zavedení centrálního žilního katetru, znamená to pro ně obzvláště vysoké riziko.

Zcela nové pojetí chráněných katetrů Certofix® protect společnosti B. Braun napomáhá Vašemu úsilí při poskytování intenzivní a resuscitační péče. Tento nový přístup k ochraně před infekcí nezatěžuje imunitní systém pacienta a je účinný během celého období léčby.

  • Soupravy antimikrobiálně ošetřených dvojluminálních katétrů pro katetrizaci vana cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG
  • Systém vybavený vysoce flexibilním vodicím drátem Certofix® kink proof, odolným spontánnímu kroucení a vytváření smyček, je bezpečný a spolehlivý, dokonce i v extrémně náročných a obtížných situacích
  • Přesné a bezprostřední ověření polohy za pomoci metody intravaskulárního EKG monitorování
  • Průkopnický bezjehlový injekční systém Safsite® pro každý lumen

Výhody

  • Certofix® protect snadno identifikujete pomocí nepřehlédnutelných zelených posuvných svorek
  • Neuvolňuje žádné aktivní látky, čímž zamezuje vzniku systémových reakcí
  • Hydrofilní povrch prokazatelně snižuje riziko vzniku trombů
  • Je celý opatřen potahem od špičky až po spojovací hrdlo
  • Výborně flexibilní stejně jako ostatní katetry Certofix®