Certofix® Trio HF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Set s trojluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

kovová punkční jehla s postranním ramenem s ventilem
k zabránění zpětného toku krve
(tenkostěnná, prům. 1,3 mm/G 18)
• kovová punkční jehla (klasická)
(tenkostěnná, prům. 1,3 mm/G 18 a prÛm. 0,9 mm/G 20)
• Certofix® Braunüle® (punkční jehla prům. 1,2 mm/G 18, kapilára prům. 1,7 mm)
• zaváděcí drát
- flexibilní J - konec
- uložen ve speciálním formovaném podavači, umožňující obsluhu jednou rukou
• dilatátor
• Cutfix® - skalpel FIG.E 11
• Omnifix® - inj.stfiíkaãka 5 ml
• katetr z Certonu® - ze speciálního polyuretanu, biokompatibilní,
termoelastické, měkké zakončení katetru
- opakní, rtg - kontrastní
- dva zcela oddûlené kanály
1. kanál - distální G 16
2. kanál - stfiední G 12
3. kanál - proximální G 12
- značení délky pro kontrolu uloÏení
- fixační křidélko v místě rozdvojení katetru k bezpečné fixaci
- zajišťovací modrá svorka
- atraumatický konec katetru
- barevné odlišené konce se závitem
- Safsite® konektory na konci kanálů
• kabel pro připojení k EKG