Certofix® Trio Paed

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Set s trojluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

• ventilová jehla = V
- 21 G/50 mm
• seldingerova jehla = S
- 21 G/50 mm
• vodiã
- s flexibilní J špičkou
• injekční stříkačka Omnifix® 5 ml
• skalpel Cutfix®
• katetr
- vyroben z PUR
- měkká špička
- RTG kontrastní, neprůhledný
- 3 lumen:
1. kanál, distální = 20 G
2. kanál, prostfiední = 22 G
3. kanál, proximální = 22 G
• - délkové značky pro přesné umístění katetru
- barevné kódované konce se závitem a s chlopněmi Safsite
- fixační křidélko v místě spojení kanálů pro zabezpeãení katetru
- posuvné, nastavitelné fixační křidélko pro fixaci stehem v místě punkce
• kabel pro připojení k EKG
• fixační svorka
Pro pediatrii:
Certofix® Trio Paed