Certofix® Trio Paed

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set s trojluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

 • Ventilová jehla = V - 21 G/50 mm.
 • Seldingerova jehla = S - 21 G/50 mm.
 • Vodič - s flexibilní J špičkou.
 • Injekční stříkačka Omnifix® 5 ml.
 • Skalpel Cutfix®.
 • Katétr:
  • Vyroben z PUR
  • Měkká špička
  • RTG kontrastní, neprůhledný
  • 3 lumen:
   • 1. kanál, distální = 20 G
   • 2. kanál, prostřední = 22 G
   • 3. kanál, proximální = 22 G
 • Délkové značky pro přesné umístění katétru.
 • Barevné kódované konce se závitem a s chlopněmi Safsite®.
 • Fixační křidélko v místě spojení kanálů pro zabezpečení katétru.
 • Posuvné, nastavitelné fixační křidélko pro fixaci stehem v místě punkce.
 • Kabel pro připojení k EKG.
 • Fixační svorka.
 • Certofix® Trio Paed:  pro pediatrii.

Certofix® Trio Paed je zdravotnický prostředek. Indikace: Účelem tohoto zdravotnického prostředku je katetrizace horní duté žíly Seldingerovou metodou pro krátkodobou (<=30 dnů) infuzní terapii a volumoterapii nebo pro parenterální výživu, k aplikaci roztoků s vysokou osmolaritou nebo roztoků silně dráždících cévní stěnu, ke kontinuálnímu nebo intermitentnímu monitorováni centrálního žilního tlaku, k odběrům krve, nebo v šokovém stavu při nemožnosti provést periferní žilní kanylaci, u pacientů s poraněním končetin nebo s nedetekovatelnými periferními žílami. Kontraindikace: Zánětlivé kožní změny v oblasti punkce, poruchy srážlivosti, např. při terapii antikoagulancii: anatomické anomálie, např. zvětšená struma, tumory v krční oblasti, pokročilý emfyzém plic a pooperační změny v oblasti punkce. Použité materiály: ABS, mosaz, EP, HD-PE, inkoust, IR, LD-PE, Nitinol, PA, PA6 barveny, PC, PE, PE-HD, PP, PS, PUR, PVC bílý, SBS, SI, silikonový olej, SIR, nerezová ocel. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.