Certofix® Trio

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set s trojluminálním katétrem pro katetrizaci vena cava Seldingerovou metodou s možností intraatriálního EKG

Souprava ke katetrizaci centrální žíly Seldingerovou metodou s možností výběru ze tří druhů punkčních jehel a s trojcestným katétrem.

 • Kovová punkční jehla s postranním ramenem s ventilem k zabránění zpětného toku krve.
 • Kovová punkční jehla (klasická).
 • Centrofix® Braunüle®.
 • Zaváděcí drát
  • Různé průměry a délka.
  • Flexibilní J – konec.
  • Uložen ve speciálně formovaném podavači, umožňující obsluhu jednou rukou.
 • Dilatátor.
 • Cutfix® skalpel Fig. E 11.
 • Omnifix® – injekční stfříkačka 5 ml.
 • Katétr z Certonu® ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní,
  • Termoelastický.
  • Opakní, rtg – kontrastní.
  • Tři zcela oddělené kanály.
  • Značení délky.
  • Transparentní proximální část katetru s posuvnou svorkou ke krátkodobému uzavření katétru.
  • Optimální, bezpečná fixace pomocí jedné pevné a jedné posuvné fixační destičce.
  • Zajišťovací modrá svorka ke stabilizaci posuvné fixační destičky.
  • Atraumatický konec katétru.
 • Safsite® konektory na konci kanálků.
 • Barevně odlišné konce se závitem.
 • Kabel pro připojení k EKG.

Certofix® Trio je zdravotnický prostředek. Indikace: Účelem tohoto zdravotnického prostředku je katetrizace horní duté žíly Seldingerovou metodou pro krátkodobou (<=30 dnů) infuzní terapii a volumoterapii nebo pro parenterální výživu, k aplikaci roztoků s vysokou osmolaritou nebo roztoků silně dráždících cévní stěnu, ke kontinuálnímu nebo intermitentnímu monitorováni centrálního žilního tlaku, k odběrům krve, nebo v šokovém stavu při nemožnosti provést periferní žilní kanylaci, u pacientů s poraněním končetin nebo s nedetekovatelnými periferními žílami. Kontraindikace: Zánětlivé kožní změny v oblasti punkce, poruchy srážlivosti, např. při terapii antikoagulancii: anatomické anomálie, např. zvětšená struma, tumory v krční oblasti, pokročilý emfyzém plic a pooperační změny v oblasti punkce. Použité materiály: ABS, mosaz, EP, HD-PE, inkoust, IR, LD-PE, Nitinol, PA, PA6 barveny, PC, PE, PE-HD, PP, PS, PUR, PVC bílý, SBS, SI, silikonový olej, SIR, nerezová ocel. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.