Helipur®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dezinfekční prostředek pro manuální čištění a dezinfekci termostabilních zdravotnických prostředků

  • Tekutý dezinfekční koncentrát bez aldehydů
  • Vhodný pro chirurgické nástroje vyrobené z nerezové oceli, skla a keramiky
  • Čištění a dezinfekce v jednom kroku; kontaminované nástroje lze namočit přímo do připraveného pracovního roztoku; ruční předčištění lze vynechat
  • Ekonomický
  • Vhodný pro ultrazvukové čištění
  • Uveden v seznamech VAH (Společnost aplikované hygieny) a RKI (Institut Roberta Kocha, Německo)

 

Účinné látky ve 100 g roztoku: 8,5 g Chlorocresol, 4,8 g Clorofen, 4,0 g Biphenyl-2-ol

Helipur® je zdravotnický prostředek.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.